Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Starkt tredje kvartal på den svenska fastighetsmarknaden


Den totala transaktionsvolymen till och med den sista september 2013 uppgick till 73,6 miljarder kronor enligt Jones Lang LaSalles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 13 procent jämfört med samma period 2012,då transaktionsvolymen uppgick till 64 miljarder kronor. På kvartalsbasis är den positiva utvecklingen än mer påtaglig då transaktionsvolymen under kvartal 3 ökade med hela 52 procent jämfört med samma period året före.
Årets tredje kvartal omfattar två sommarmånader då aktiviteten på fastighetsmarknaden brukar avta betydligt. Transaktionsvolymen under kvartalet uppgick till 21,1 miljarder kronor, varav de tio största affärerna står för 60 procent av volymen.

Kvartalets största affär var Brinovas affär med Catena där Catena köpte Brinovas logistikfastigheter genom ett omvänt förvärv. Affärens värde uppgick till cirka 3,8 miljarder kronor. Den näststörsta affären var Balders förvärv av Bovista Invest: en bostadsportfölj omfattande 4 300 lägenheter i sju orter från Glitnir Bank Luxemburg för 2 miljarder kronor.

I Stockholm rådde en stor aktivitet med sex affärer större än 500 miljoner kronor. Norska KLP förvärvade NCCs kontorsprojekt Torsplan i Hagastaden för drygt 1,6 miljarder kronor och AxFast köpte PUB-varuhuset av Atrium Ljungberg för 980 miljoner kronor. Även de utomnordiska investerarna var aktiva på marknaden, bl.a. då Blackstone sålde Sheraton Stockholm vid Tegelbacken till Host Hotels & Resorts för 850 miljoner kronor, schweiziska Credit Suisse avyttrade Västerport i Hornsberg till Alecta för 800 miljoner kronor och Aberdeen avyttrade Tobaksmonopolet på Södermalm i Stockholm till AMF Fastigheter för 520 miljoner kronor.

På bostadssidan genomfördes två större affärer, dels Domesticas förvärv av en större bostadsportfölj i Malmö av norska Obos Forretningsbygg för 900 miljoner kronor, dels när KPA Pension förvärvade en bostadsportfölj i Stockholmsområdet från NCC för 667 miljoner kronor.
Fastighetsmarknaden fortsätter att ge en tudelad bild, då efterfrågan på högkvalitativa fastigheter alltjämt fortsätter att vara hög från många olika typer av investerargrupper. Den förskjutna riskbild som drabbat världsmarknaderna har pressat ner direktavkastningsnivåerna till nära rekordlåga nivåer för prime-produkter. Det finns starka signaler som tyder på att de opportunistiska investerarna snart kommer tillbaka efter en längre tids frånvaro, en frånvaro som i mångt och mycket haft sin grund i  bristen på finansiering. Det finns anledning att se med tillförsikt på framtiden då positiva signaler från USA och en stabiliserad situation i Europa gör marknaderna lugna. 
Sverige fortsätter att vara en av de mest likvida marknaderna i Europa med hög omsättning på fastighetsmarknaden och är alltjämt ett högintressant placeringsalternativ för många investerare. Detta parat med en mycket stark efterfrågan från de inhemska institutionerna, tillsammans med  en rad storaffärer i pipeline kommer troligen att medverka till att 2013 års transaktionssiffror hamnar i nivå med föregående år.          
 
För mer information, kontakta:
Daniel Gorosch, Verkställande Direktör, tel 08-453 51 03
Bojan Ticic, Associate Director, Capital Markets, tel 08-453 51 18