Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skapa bredare perspektiv med social hållbarhet


På JLL ser vi social hållbarhet och mångfald som en självklar del av vår verksamhet. Det skapar ett bredare perspektiv och uppmuntrar till nya infallsvinklar. Sedan våren 2016 har vi ett stolt samarbete med Mitt Liv och deras mentorskapsprogram Mitt Livs Chans.

Under våren 2016 inledde vi ett samarbete Mitt Liv som en viktig del i vår mångfaldssatsning. Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät öppnar Mitt Liv dörrar till den svenska arbetsmarknaden. Mentorprogrammet Mitt Livs Chans riktar sig till personer med utländsk bakgrund som söker arbete motsvarande deras kompetens. Programmet löper under ett läsår och fokus ligger på jobbsökningsprocessen.

 
 

Under perioden 2012-2016 fick 68 % av deltagarna jobb under programmet eller inom sex månader efter att det var slut. Åtta av tio fick arbete inom sitt kompetensområde. Vi hoppas så klart på minst lika glädjande siffror under 2017 och framöver.

www.mittliv.com ​​​​​​​