Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rapporter för fastighetsmarknaden

De senaste rapporterna

JLL Nordic Outlook Spring 2019

De nordiska fastighetsmarknaderna fortsätter att gynnas av högkonjunktur, om än något avmattad, och låga räntor. Hög efterfrågan pressar vakansgraderna nedåt och driver på fortsatt hyrestillväxt i flertalet segment och regioner. Kontorsmarknaden påverkas alltmer av utvecklingen av flexibla kontorslösningar, s.k. Coworking.

Ladda ner rapport

De senaste rapporterna

JLL Nordic Outlook Autumn 2018

Rapporten omfattar hela fastighetssektorn och innehåller artiklar om kontor, detaljhandel, bostäder, lager- och logistik samt fastighetsfinansiering. Tema för denna rapport är finansiering och vi gör en djupdykning i fastighetsbolagens lånesituation.

Ladda ner rapport

Var god fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

 

 

 

JLL Nordic Outlook Våren 2018/sweden/sv-se/rapporter/36/jll-nordic-outlook-varen-2018JLL Nordic Outlook Våren 2018Rapporten omfattar hela fastighetssektorn och innehåller artiklar om kontor, detaljhandel, bostäder, lager- och logistik samt fastighetsfinansiering. Nytt för denna rapport är en utökad analys av den finska fastighetsmarknaden.
JLL-Evidens Residential Market Index - augusti 2018/sweden/sv-se/rapporter/35/jll-evidens-residential-market-index-augusti-2018JLL-Evidens Residential Market Index - augusti 2018JLL-Evidens Residential Market Index (RMI) beskriver balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder på olika lokala bostadsmarknader.
Europeisk fastighetsprognos K2 2018/sweden/sv-se/rapporter/34/europeisk-fastighetsprognos-k2-2018Europeisk fastighetsprognos K2 2018
JLL Nordic Outlook spring 2018 - English version/sweden/sv-se/rapporter/32/jll-nordic-outlook-spring-2018JLL Nordic Outlook spring 2018 - English version
JLL-Evidens Residential Market Index - januari 2018/sweden/sv-se/rapporter/31/rmi-jan-2018JLL-Evidens Residential Market Index - januari 2018JLL-Evidens Residential Market Index (RMI) beskriver balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder på olika lokala bostadsmarknader.