Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rapporter

Rapport

Nordic City Report vår 2016


När vi summerar det nordiska fastighetsåret 2015 kan man konstatera en fortsatt stark investeringsvilja i hela regionen, där den låga räntan och låg avkastning på andra tillgångsslag varit bidragande faktorer till rekordhög transaktionsvolym på flera marknader. Särskillt högt har investerarintresset för moderna kontorsfastigheter i prime-lägen varit, ett segment med begränsat utbud vilket lett till justeringar nedåt på direktavkastningskrav på många delmarknader. 

Hyresmarknaden har varit mer spretig över regionen. Efterfrågan i de svenska städerna har varit stark vilket resulterat i hyrestillväxt och minskad vakans. Framförallt i Stockholm och Göteborg begränsas dessutom tillgången kraftigt av alltför låg nyproduktionstakt i centrala lägen.

Var god fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

pdf | 1880470