​JLL Nordic Outlook
Hösten 2017

En stark ekonomi, fortsatt låga räntor och stort investerarintresse driver fastighetsmarknaden mot nya höjder. Hyrestillväxten på den svenska kontorsmarknaden är den högsta i Europa och på transaktionsmarknaden finns det köpintresse i de flesta sektorer och segment. Samtidigt börjar den höga byggtakten innebära att bostadsutbudet kommit ikapp efterfrågan i en del städer.

Läs mer i vår rapport JLL Nordic Outlook som går att ladda hem nedan.

Här kan du ladda ner rapporten

Sammanfattning

Volatility

Omvärld

Trots stor politisk osäkerhet i både omvärlden och Sverige så fortsätter den ekonomiska utvecklingen, ränteläget, investerarintresset och finansieringsförutsättningarna att vara gynnsamma för de nordiska fastighetsmarknaderna.

Agility

Kontorshyresmarknad

Kontorsmarknaderna i Stockholm och Göteborg är heta, hyrestillväxten är just nu den snabbaste i hela Europa och transaktionsmarknaden är stark. Även i de andra nordiska städerna är marknaderna starka.

Optimisation

Bostad

Vårt nya bostadsindex, JLL Evidens Residential Market Index, visar att utbudet av nyproducerade bostäder överstiger den köpkraftskorrigerade efterfrågan i en del städer men att det fortfarande finns en stark efterfrågan på många håll.

Smart growth

Ränta & Finansiering

Räntenivåerna är sakta på väg uppåt samtidigt som kreditmarginaler och riskpremier minskat något, om än inte för alla aktörer. Investerarintresset fortsätter vara starkt både vad gäller fastigheter, fastighetsbolag och fastighetsobligationer.

Kontakta oss

Tor Borg

Tor Borg
Head of Research Nordics

M: +46 (0) 76 118 09 02
tor.borg@eu.jll.com
tor_borg