​JLL Nordic Outlook
Hösten 2018

Fastighetsmarknaderna fortsätter att drivas av en stark konjunktur och låga räntor. Hög efterfrågan på lokaler driver ned vakanserna och pressar upp hyrorna i så gott som alla segment och alla regioner. Kontorsmarknaden påverkas allt mer av utvecklingen av flexibla arbetsplatser och Coworking. Logistik och handel genomgår stora strukturförändringar i skuggan av digitaliseringen och e-handelns utbredning.

Läs mer i rapporten JLL Nordic Outlook, som kan laddas ner här.

 

Här kan du ladda
ner rapporten

 

Sammanfattning

Konjunkturläge

Konjunkturläge

Den globala konjunkturen har saktat in något man det finns fortfarande kraft kvar, trots ihållande politisk osäkerhet. I Sverige tuffar ekonomin på med stabil tillväxt och kontrollerad inflation, en viss inbromsning är dock att vänta.

Kontorshyresmarknad

Kontorshyresmarknad

Kontorsmarknaderna präglas av hög efterfrågan, låga vakanser och stark hyrestillväxt och ett ökande tryck från utvecklingen av flexibla arbetsplatser och Coworkingaktörer.

Handelsfastigheter

Handel och logistik

Stark ekonomisk tillväxt och ökad handel gynnar handels- och logistiksegmenten. Strukturförändringar till följd av bl.a. digitalisering och ökad e-handel påverkar i ökande utsträckning både efterfrågan och utbud inom handels- och logistikfastigheter.

Finansiering

Finansiering

Ihållande låga räntor medför att aktörerna på fastighetsmarknaden i allt högre grad söker sig utanför traditionell bankupplåning för finansiering. Antalet finansieringsformer och antalet låneaktörer befinner sig i en ökande trend.

Kontakta oss

Cecilia Gunnarsson  

Cecilia Gunnarsson
Head of Research

M: +46 (0) 73 146 31 17
cecilia.gunnarsson@eu.jll.com