​JLL Nordic Outlook
Våren 2018

Högkonjunkturen hotas av turbulensen på bostadsmarknaden men får ny näring av uppsvinget i omvärlden. I fastighetssektorn är det fortsatt högtryck på både hyres- och transaktionsmarknaderna även om en mindre inbromsning nog är att vänta framöver. Detaljhandeln står inför en rad intressanta utmaningar när digitaliseringen slår igenom allt mer.

Läs mer i rapporten JLL Nordic Outlook, som kan laddas ned här.

 

Här kan du ladda
ner rapporten

 

Sammanfattning

Konjunkturläge

Konjunkturläge

Den högkonjunktur som varit väldigt tydlig i Sverige de senaste åren börjar nu synas även i omvärlden. Med lite draghjälp från exportindustrin kan därmed den svenska högkonjunkturen förlängas trots att minskade bostadsinvesteringar och lite lägre konsumtionstillväxt kanske håller tillbaka.

Kontorshyresmarknad

Kontorshyresmarknad

Den starka ekonomin och de låga vakansgraderna innebär att kontorshyrorna i Stockholm har stigit i den snabbaste takten i hela Europa. Även i andra städer är det stor efterfrågan på moderna kontorsytor i bra lägen.

Handelsfastigheter

Handelsfastigheter

Detaljhandeln har vuxit men står nu inför en rad utmaningar. Omsättningen kan gå ned om konsumtionstillväxten avtar och konkurrensen från e-handeln måste mötas. Den amerikanska köpcentrumdöden lär dock inte drabba Sverige.

Finansiering

Finansiering

Även om mycket talar för att räntorna är på väg upp så finns det inget som tyder på att det kommer att bli någon räntedramatik framöver. Trenden med minskade kreditmarginaler och ökande andel marknadsfinansiering bland fastighetsbolagen bör hålla i sig såvida det inte uppstår någon större internationell finansoro.

Kontakta oss

Tor Borg  

Tor Borg
Head of Research Nordics

M: +46 (0) 76 118 09 02
tor.borg@eu.jll.com
tor_borg

Cecilia Gunnarsson  

Cecilia Gunnarsson
Research Analyst

M: +46 (0) 73 146 31 17
cecilia.gunnarsson@eu.jll.com