Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sekretesspolicy

Vilka vi är

Jones Lang LaSalle (JLL) är, tillsammans med sina dotterbolag och affiliates, en ledande global leverantör av fastighets- och investeringshanteringstjänster.

Vårt engagemang för integritet

Vi tar vårt ansvar för att skydda de personuppgifter vi får på allvar. Detta uttalande förklarar hur vi gör det. Det beskriver vad vi gör med de personuppgifter vi har, hur vi skyddar dem och det förklarar dina rättigheter (om tillämpligt).

Om vi ändrar denna sekretesspolicy:

JLL kan då och då uppdatera denna sekretesspolicy. När vi måste göra det kommer det reviderade uttalandet att läggas ut på denna sida, och vid behov, genom avisering på vår webbplats. Du bör kolla denna sida då och då för att se vilka ändringar vi genomfört.

Personuppgifter som vi samlar in:

När vi samlar in personuppgifter är vi tydliga med hur vi ska använda den.

Vi samlar in information:

 • via vår webbplats eller på våra affiliates webbplatser – till exempel namn, adresser eller e-postuppgifter.
 • från möten med personal eller affärskontakter, till exempel utbyte av visitkort, eller insamling av information vid konferenser eller affärsevenemang.
 • som du ger oss i samband med de tjänster vi tillhandahåller; till exempel i samband med hyresavtal.
 • som vi använder för att bekräfta din identitet, till exempel ett pass eller dokument som bevis på boendeadress.


Vår rättsliga grund för att behandla din information

Vi förlitar oss på ett antal olika rättsliga grunder för behandling av personuppgifter och personuppgifter inom särskilda kategorier – det handlar bland annat om att behandla personuppgifter där det ligger i vårt legitima intresse att göra det; om detta är nödvändigt för att ett kontrakt ska kunna fullföljas eller där behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsrätten. När vi förlitar oss på våra legitima intressen innebär det att vi använder personuppgifter för att driva vår verksamhet och att tillhandahålla de tjänster vi har blivit ombedda att tillhandahålla. Vi samlar bara in information som har tillhandahållits frivilligt; du måste inte ge oss personuppgifter. Om du emellertid inte ger oss den information vi behöver enligt lag eller för att utföra vårat arbete, kanske vi inte kan erbjuda vissa produkter och tjänster.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi använder dina personuppgifter i enlighet med alla relevanta lagar och kan använda dem på ett eller flera av följande sätt:

 • Vi kan använda personuppgifter från hyresgäster eller andra fysiska personer som du har försett oss med för att utföra uppgifter som t.ex. hyresavtal å dina vägnar.
 • Vi kan använda de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss för att svara på dina förfrågningar.
 • Vi kan använda dokument som bekräftar din identitet för att uppfylla lagar och lagkrav om att verifiera vem du är som villkor för att tillhandahålla JLL-tjänster och -produkter.
 • Vi kan använda personlig ekonomisk information för att bedöma din behörighet för JLL-produkter och -tjänster.
 • När du ger oss samtycke använder vi personuppgifter för att ge dig marknadsföring och reklam om JLLs tjänster. Du kan när som helst välja bort detta hos vår marknadsföringsavdelning unsubscribe@jll.com
 • Personuppgifter kan användas för att informera dig om tjänster från JLL som kan vara av intresse för dig.
 • Personuppgifter används för att göra din online-upplevelse så smidig som möjligt – till exempel genom att lagra cookies och skräddarsy det du ser på webbplatsen. Se www.jll.com/cookies för mer information.
 • Personuppgifter kan användas för att skydda säkerheten i våra lokaler och de som vi upprätthåller för tredje part – till exempel genom användning av CCTV.


Vilka vi delar personuppgifter med

Vi kan dela dina personliga uppgifter med:

 • JLL-anställda som behöver det för att utföra sina jobb.
 • Organisationer som stöder de produkter eller tjänster vi tillhandahåller till dig.
 • De du ger oss tillåtelse att dela med.
 • Officiella organ för att upptäcka och förebygga brottslig verksamhet, t.ex. penningtvätt, stöld, bedrägeri, terrorism, IT-brottslighet.


Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter och vi vidtar åtgärder för att hålla dina uppgifter säkra.

Hindrar oss från att kontakta dig

Om du har samtyckt till att skicka marknadsföring och information till dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att gå till http://engage-emea.jll.com/sweden-preference-center eller via e-post till unsubscribe@jll.com.

Där vi sparar och behandlar din information

Vi kan överföra och lagra den information vi samlar in från dig utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den kan behandlas av personal och våra leverantörer utanför EES. När vi gör detta strävar vi efter att säkerställa att informationen är säker och korrekt skyddad.

Skydda din information

Vi åtar oss att upprätthålla lämplig säkerhet för att skydda personuppgifter varhelst de befinner sig och oavsett om de är i elektronisk eller manuell form. För att göra detta kan vi använda flera olika mekanismer beroende på var informationen är lagrad och förhållandet mellan JLL och eventuella mottagande organisationer.

Dina rättigheter

I tillämpliga fall kan du ha följande rättigheter till dina personuppgifter:

Begära en kopia av den information vi har

Du kan få tillgång till de personuppgifter vi har sparat om dig. För att göra det kontaktar du oss via e-post på privacy@jll.com. Vi tar inte betalt för att tillhandahålla denna information till dig. Du kan också begära att få information som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format, så att du kan överföra det till en annan organisation om du vill.

Be oss att inte använda din information

Om du av någon anledning inte vill att vi ska spara eller använda din information kontaktar du oss via e-post på info.sweden@eu.jll.com. Vi kan behöva spara en del av din information av juridiska och affärsmässiga skäl, till exempel för att uppfylla lagstadgade krav.

Få din information rättad

Om du tror att de personuppgifter vi sparat är felaktiga, kontakta oss info.sweden@eu.jll.com så kommer vi att kontrollera dem och korrigera om det behövs. Vi är fast beslutna att spara personuppgifter som är korrekta och aktuella.

Hur länge vi sparar din information

Vi strävar efter att spara din information så länge vi behöver den för legitima affärsskäl eller juridiska skäl. Vi raderar den sedan på ett tryggt och säkert sätt. Om du vill att vi ska radera din information, kontakta oss info.sweden@eu.jll.com.

Hur du klagar

Om du behöver lämna ett klagomål om vår hantering av dina personuppgifter, kontakta oss direkt på privacy@jll.com. Om du är missnöjd med hur vi hanterar ditt klagomål kan du kontakta ditt lands dataskyddsmyndigheten om tillämpligt. Datainspektionen Tel. +46 8 657 6100, Fax +46 8 652 8652.

Hur du annars kan kontakta oss:

Om du har andra frågor om dina personuppgifter, kontakta oss via e-post på privacy@jll.com.

För alla förfrågningar som inte rör dina personuppgifter, kontakta oss info.sweden@eu.jll.com

Version 1.0 – 11 maj 2018