Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vi värderar din fastighet i hela landet

Fastighetsvärdering handlar om att fånga en fastighets rätta marknadsvärde i en föränderlig värld – över konjunkturcykler och rörelser på marknaden.

​Vi utför fastighetsvärderingar i hela landet av såväl enstaka fastigheter som hela bestånd. Vi värderar alla typer av kommersiella fastigheter såsom kontor, handel, industri, hotell, flerbostadshus och byggrätter. Värderingarna upprättas för olika syften, till exempel inför bokslut, för finansiering, inför transaktioner eller som underlag inför strategiska beslut, i enlighet med våra uppdragsgivares önskemål.

Våra uppdragsgivare utgörs av olika kategorier aktörer från enskilda fastighetsägare till fastighetsbolag och institutionella förvaltare, kreditgivare, advokatbyråer, offentlig förvaltning, privatpersoner m.fl.
Vi har stark förankring i den lokala marknaden i Stockholm och Göteborg, varifrån vi även täcker upp den övriga fastighetsmarknaden i Sverige. Via vårt internationella nätverk skaffar vi oss ytterligare kunskap och information om främst den nordiska men även den övriga europeiska fastighetsmarknaden.
Vår ambition är att tillhandahålla fastighetsvärderingar av hög kvalitet, upprättade under en överenskommen rimlig tid, som kan utgöra ett strategiskt underlag vid beslut om investeringar, köp och försäljning.

Vi är medlemmar i RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors), auktoriserade av Samhällsbyggarna samt av CIS HypZert. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av fastighetsvärdering. Genom åren har vi arbetat med värdering som oberoende konsulter, hos kreditgivare samt hos fastighetsägare.
För fastigheter utanför Sveriges gränser går det också bra att kontakta oss så hjälper vi er att finna rätt kontaktperson i vårt globala nätverk.

Chef för Värdering är Patrik Löfvenberg.