Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Håll koll med våra marknadsanalyser

Låt oss hjälpa er att bedöma och förstå vad som händer på fastighetsmarknaden så att ni kan göra bättre affärer.

​Vi producerar relevanta och välgrundade analyser som kan ligga till grund för era strategiska beslutsunderlag och bidra till era affärer. Vi mäter löpande utvecklingen på marknaden och samlar in uppgifter gällande bland annat vakansgrader, nyuthyrningsvolymer och hyresnivåer i Stockholm, Göteborg och Malmö och har under de senaste 15 åren byggt upp unika dataserier. Oavsett om det gäller logistik, kontor eller handel kan vi med stor säkerhet tillföra kunskap och djup i era beslutsprocesser.

Chef för analys är Cecilia Gunnarsson