Skip Ribbon Commands
Skip to main content

I huvudet på våra experter

Är du en expert?​​

Under de senaste fem till tio åren har en tydlig trend av konsolidering präglat marknaden. I stort sett samtliga aktörer på marknaden försöker hitta sin speciella nisch. En specialitet som ingen annan är riktigt lika bra på. Bland fastighetsägare syns detta ofta i hur portföljen med fastigheter har utvecklats under åren. Inom detaljhandeln har detta varit kanske extra tydligt. Aktörer som Unibail-Rodamco, Atrium Ljungberg och Citycon har alla tagit tydliga steg mot en strategi som gör dem till renodlade experter inom sina respektive områden. Unibail-Rodamco äger i dag enbart stora strategiskt belägna handelsplatser som kan erbjuda en helhetsupplevelse utöver det vanliga. Atrium Ljungberg har en liknande strategi, men satsar tydligare på utveckling av hela stadsdelar som i Malmö (Mobilia) eller i Uppsala (Gränby Staden) där de satsar på handel, kontor och bostäder, men även sport och andra aktiviteter. Citycon har hittat en tydlig nisch i att utveckla stadsdelscentrum och gör det kanske bättre än någon annan på marknaden just nu. De flesta andra på marknaden arbetar på ett liknande sätt och försöker hitta sin specialitet. Samma trend syns inom samtliga fastighetssegment – handel, kontor, bostäder, hotell och även lager- och logistik. Specialiseringen ökar och därmed också förmågan att leverera skräddarsydda produkter till en allt mer krävande marknad.

För att möta denna utveckling och de krav på specialisering som ställs utvecklas också konsultbolagen på motsvarande sätt. Det blir allt svårare för generalister att klara konkurrensen på marknaden och tiden för experter är verkligen här. De stora konsulthusen växer då de bygger upp specifik kompetens inom de områden som efterfrågas av marknaden, de satsar hårt på nischad expertis. De mindre konsultbolagen skalar av stora delar av rådgivningen för att istället satsa inom specifika områden där de också kan bli experter och leverera mervärde till kunderna. 

Detta bäddar för en intressant framtid där det åtminstone i teorin borde vara så att bättre produkter lanseras på marknaden. Vinnare i denna utveckling är som så ofta förr kunden som kan skörda frukterna av bättre produkter och djupare insikter. Nu återstår att se om så blir fallet. Men frågan återstår, är du en expert?

Fredrik Kolterjahn
f.d. Head of Research

​​​​