Skip Ribbon Commands
Skip to main content

I huvudet på våra experter

Från ett lastbilsflak i en park

I juli 1968 klev Sveriges dåvarande utbildningsminister upp på ett lastbilsflak bredvid en park i Visby och höll ett politiskt tal om bland annat Vietnamkriget och oroligheterna i Tjeckoslovakien, som bara någon månad senare blev invaderade av Sovjetunionen. Arton år senare sköts han till döds på Sveavägen i Stockholm. Olof Palmes första framträdande i Almedalen där två politiker stod på ett lastbilsflak har under åren sedan dess vuxit till att bli den i särklass största politiska mötesplatsen i Sverige. Under senare år har Almedalsveckan även kommit att bli en av näringslivets största arenor där även fastighetsbranschen har tagit en allt större plats.

Somliga menar att Almedalen som politisk arena håller på att fasas ut till förmån för näringslivet och inför årets upplaga har exempelvis Sveriges statsminister aviserat att han i stället för att åka till Almedalen kommer att fokusera på möten runt om i landet där han träffar vanliga människor istället för den politiska eliten. Rätt eller fel går att diskutera, men detta signalerar tydligt en förändrad inställning till arenan och att den kanske har vuxit ur sin ursprungliga roll? För näringslivsaktörerna som är på plats i Visby innebär statsministern frånvaro sannolikt inte någon större olägenhet då det kanske inte främst är politiska möten som står på agendan utan möten med andra aktörer i näringslivet och inte minst lokalpolitiker i relativt konkreta frågeställningar.

Fastighetsbranschen kommer däremot sannolikt även i år att ha en större närvaro än tidigare under veckan, mycket beroende på att branschen spelar en viktigare roll i samhället. Det är fastighetsägare som möjliggör ett ökat byggande av bostäder, fler och bättre handelsplatser som kommer en större del av befolkningen till nytta och inte minst är det så att fastighetsägare i allt större utsträckning är de som bygger och utvecklar städer i landet. I Stockholm är det tydligt att aktörer som AMF Fastigheter och Fabege är de som i hög grad driver stadsutvecklingen genom projekt som Urban Escape och Arenastaden. Den ökade närvaron av internationella fastighetsaktörer och internationellt kapital bidrar också till denna utveckling – Sverige är helt enkelt ett attraktivt land att göra investeringar i.

För JLL har Almedalen kommit att bli en viktig arena för att möta våra kunder, som i hög grad är samlade på samma plats under veckan. Frågor om internationella investeringar, finansiering och stadsutveckling står högt på agendan och kommer att diskuteras flitigt i olika forum under hela Almedalsveckan.

Vi ses i vimlet!

Fredrik Kolterjahn
f.d. Head of Research