Skip Ribbon Commands
Skip to main content

I huvudet på analyschefen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tor Borg är JLL:s analyschef och har arbetat med ekonomisk och finansiell analys i olika former i många år på bl.a. Riksbanken, kapitalförvaltningsbolag och bank. Han medverkar ofta som expert i media och syns frekvent som talare på seminarier och konferenser. Här delar han med sig av sin syn på fastighets- och finansmarknader, konjunkturläge och andra fenomen och trender. Här delar han med sig av sina tankar om branschen och omvärlden.