Skip Ribbon Commands
Skip to main content

I huvudet på våra experter

Investerare jagar europeiska bostäder

I Sverige har traditionellt en ganska stor del av transaktionerna på den kommersiella fastighetsmarknaden gällt bostäder. Resten av Europa har dock släpat efter när det gäller just hyresbostadsmarknaden. De senaste åren har dock marknaden vuxit. Den institutionella investeringsvolymen på den europeiska bostadsmarknaden uppgick under 2017 till 413 miljarder kronor, när investeringar i mark och utvecklingsprojekt inkluderas, enligt JLL:s beräkningar. Detta är en uppgång med 13 procent. Direktavkastningskraven har överlag sjunkit.

Tidigare ”krismarknader” som Spanien, Danmark, Irland och Nederländerna uppvisar den snabbaste marknadstillväxten och ofta är det utländska aktörer involverade. Andelen transaktioner där utländskt kapital var inblandat uppgick till en tredjedel under 2017 jämfört med en fjärdedel året innan. Internationella investerare, särskilt de som byggt upp erfarenhet av att verka på främmande marknader, börjar också allt mer ge sig in i olika utvecklingsprojekt istället för att som tidigare inrikta sig på befintliga fastigheter.

Trots att den svenska transaktionsvolymen för bostäder sjönk med en dryg fjärdedel mellan 2016 och 2017 så behöll Sverige andraplatsen efter Tyskland när det gäller marknadens storlek, med en volym på nästan 54 miljarder kronor, varav en markant del var mark och utvecklingsprojekt. Stockholm var den tredje transaktionstätaste staden i Europa (efter Berlin och Köpenhamn) under förra året och direktavkastningskraven där ligger kring de lägsta nivåerna i hela Europa. Trots detta, och den allmänna osäkerhet som råder på svensk bostadsmarknad för tillfället, så kan vi se ett betydande intresse från både inhemska och internationella investerare.

Du kan läsa mer om marknaden för europeiska bostadsinvesteringar i vår färska rapport ”European Residential – Investment Market Update” som du hittar på

Tor Borg
f.d. Head of Reserach, Nordics