Skip Ribbon Commands
Skip to main content

I huvudet på våra experter

Trenden är din bästa vän

Uttrycket "trenden är din bästa vän" sägs härstamma från den legendariska investeraren och börshandlaren Jesse Livermore. Jesse inledde sin karriär som börsspekulant 1891 i New York när han bara var fjorton år gammal. Han både tjänade och förlorade belopp motsvarande flera miljarder kronor i dagens penningvärde. Bland annat tjänade han stora pengar på att ligga kort i aktier under de stora börsfallen 1907 och 1929.

För långsiktiga fastighetsinvesterare har de senaste årtiondena inneburit en trevlig resa. Trenden har verkligen varit en god vän. Tjugofem års gynnsam ekonomisk utveckling, med god tillväxt, låg inflation och stabila offentliga finanser har inneburit att avkastningen varit mycket god. Till detta kommer en ränteutveckling som ingen ens kunde föreställa sig i sina vildaste fantasier i början av 1990-talet. På bostadsmarknaden har alla som investerat, både investerarproffs och villaägare, gjort sig en rejäl hacka understödda av ett skatte- och regelsystem som kanske inte riktigt varit samhällsekonomiskt optimerat. Under den stora finanskrisen 2008-09 var det säkert en del som tvivlade på att trenden skulle hålla i sig. För den svenska fastighetsmarknaden blev det i slutänden dock inte mycket mer än ett hack i en stadigt uppåtgående kurva, även om det för många aktörer var dramatiska tider, just där och då.

Alla trender har ett slut och när slutet kommer bör man ha Livermores andra motto, "cut your losses short and let your profits run", d.v.s. avsluta dåliga affärer så snabbt det går och öka insatserna när det går bra. Uppgångar följs alltid av nedgångar och tittar vi på hur konjunkturen i ekonomin i stort utvecklats så tyder tidigare historiska mönster på att vi bör få en dämpning av den ekonomiska aktiviteten under de kommande 2-3 åren. Fastighetscykeln brukar släpa något efter konjunkturcykeln, så kanske vi bör vara förberedda på någon form av sättning på fastighetsmarknaden, på 3-4 års sikt. Frågan är om den kan bli så allvarlig att trenden vänder.

För den som följer med i den internationella ekonomisk-politiska utvecklingen saknas det inte anledningar att vara oroad och bekymrad inför framtiden. Risken för kärnvapenattacker, terroristattentat, handelskrig, väderkatastrofer m.m. känns mer överhängande än någonsin. Det politiska klimatet präglas mer och mer av nationalism, populism och stängda gränser snarare än den internationalisering och avreglering som format de senaste årtiondena. I Sverige har vi ett parlamentariskt läge – med ett mycket svagt regeringsunderlag - som innebär att det är näst intill omöjligt att komma till beslut i viktigare frågor. Och mycket talar för att läget inte kommer att vara klarare efter nästa års val. Dessutom innebär ett stort sparande, ökande bostadspriser och en hög skuldsättning bland hushållen att ekonomins känslighet för förändringar i tillgångspriser och räntor är större än någonsin tidigare. Å andra sidan har vi de starkaste statsfinanserna i hela västvärlden och ett robust banksystem som står väl rustat att möta framtiden.

Sannolikt ligger mycket av nyckeln till fastighetsmarknadens framtid i ränteutvecklingen. Mest troligt är att vi kommer att få se stigande räntor på sikt framöver, men inte mycket talar för att det kommer någon kraftig ränteuppgång. I så fall bör en fortsatt stabil ekonomisk utveckling kunna hålla uppe trycket på fastighetsmarknaderna. Men oväntade saker händer hela tiden. Jesse Livermore följde tyvärr inte alltid sina motton, 1934 gick han i konkurs för tredje gången och 1940 sköt han sig i en hotellgarderob på ett Manhattanhotell. Låt oss hoppas att aktörerna på den svenska fastighetsmarknaden går ett trevligare öde till mötes.

Tor Borg
f.d. Head of Reserach, Nordics