Skip Ribbon Commands
Skip to main content

I huvudet på våra experter

​Ur led är tiden

Brexit. Donald Trump. Syrien. Räntan. Ja, det är många olika händelser och faktorer under det senaste året som kan betraktas som ur led. En sak är dock säker och det är att händelser sällan är så stora som först förespeglas och effekterna nästan alltid mindre än vad som förutspåtts, åtminstone i det korta perspektivet. Bill Gates är en man med många talanger och han är bland annat känd för att ha sagt att ”vi överdriver alltid den förändring som kommer att äga rum under de närmaste två åren och underskattar alltid den som kommer inom tio år”. Det finns ett stort mått av sanning i dessa ord.

Inför den brittiska omröstningen om landets EU-medlemskap var tongångarna höga i media och oron stor, bland annat i fastighetsbranschen. Storbritannien kunde väl omöjligt rösta för ett utträde? Påtagligt var dock att allt fokus låg på resultatet och inte effekterna av resultatet. Anledningen till detta vara att ingen egentligen visste så mycket om vilka effekterna av resultatet faktiskt skulle bli. Visst, det är sant att den omedelbara effekten blev kraftfull i främst Europa, men även i Sverige, med fallande börskurser och allmän turbulens på marknaden. I efterhand går det att konstatera att för svensk del är effekterna i stort sett obefintliga. Vi kan inte se några effekter på hyresutvecklingen, efterfrågan på fastigheter eller i volymer för fastighetstransaktioner. Det är snarare så att vi går mot ett rekordår i alla ovanstående punkter. JLL noterar rekordnivåer för kontorshyror i Stockholm CBD och transaktionsvolymen under 2016 slog alla tidigare rekord. Ytterligare en effekt är att efterfrågan på svenska fastigheter snarare har ökat som en effekt av Brexit.

Detsamma kan hittills sägas om effekterna av det amerikanska presidentvalet. Att Donald Trump skulle stå som vinnare den 8:e november var minst sagt chockartat för de flesta, åtminstone utanför USA. Vid JLL:s seminarium Finansmarknadsdagen nyligen medverkade den politiske experten och USA-kännaren Marcus Oscarsson, känd profil från TV4. Han var tydlig i sin analys; Donald Trump har mycket goda chanser att vinna valet så bli inte förvånade när ni slår på nyheterna morgonen efter valet och ”det omöjliga” har hänt. Det omöjliga hände. Igen. Donald Trump är USA:s 45:e president. Före valet gick tongångarna höga om vilka katastrofala effekter detta skulle få. Mycket återstår naturligtvis att se eftersom president Trump ännu inte har stakat ut kursen för vilken politik han faktiskt kommer att föra, inte minst för att många av hans tidigare uttalanden väldigt tydligt enbart var taktik för att vinna valet och inte helt säkert visade hur politiken faktiskt kommer att bedrivas.

Tongivande personer i den svenska fastighetsbranschen är dock överens. De kortsiktiga effekterna på den svenska fastighetsbranschen är mycket marginella eller ens mätbara. Hur marknaden kommer att utvecklas på längre sikt är däremot mer oklart och hänger snarare ihop med vilken övergripande makroekonomisk utveckling USA kommer att leda världen i. USA är en stormakt och presidenten har stor makt, men USA är ett land som alla andra och vardagen tenderar att överskugga kortsiktiga och högljudda vallöften i stridens hetta.

Ur led är sannerligen tiden, men frågan är om inte den nuvarande samhällsutvecklingen snarare är ett uttryck för kreativ förstörelse? Brexit och The Donald kanske behövs för att utvecklingen ska kunna ta språng framåt? Kreativ förstörelse innebär att innovation som innebär en utveckling framåt samtidigt innebär att existerande kunskap och struktur blir mindre värdefull. När den elektroniska räknedosan kom innebar det att i stort sett all befintlig kunskap om hur man använder och tillverkar mekaniska räknedosor blev värdelös.

EU utan Storbritannien och The Donald som president i USA innebär en ny verklighet, men det är inte säkert att den blir sämre.
 
Fredrik Kolterjahn
f.d. Head of Research