Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Referensaffärer

Referensaffärer

 

 

Fujitsu/sweden/sv-se/Referensobjekt/12/fujitsuFujitsuSyftet med omlokaliseringen var att förbättra Fujitsus image både i syfte att förstärka marknadspositionen och att attrahera medarbetare.
Xerox/sweden/sv-se/Referensobjekt/18/xeroxXeroxXerox svenska huvudkontor har funnits I InfraCity i 12 år och med över 3000 kvm och god tillgänglighet till parkering har det mötte det verksamhetens behov. Med ett hyresavtal som närmade sig sitt slut, och med eventuella planer på att avveckla en del av verksamheten, instruerades JLL Corporate solutions att identifiera en ny lösning.
Klarna/sweden/sv-se/Referensobjekt/13/klarnaKlarnaKlarna var i stort behov av större och mer ändamålsenliga lokaler. JLL (fd Nextport) fick förtroendet att arbeta med den omfattande flytten till Sveavägen 44. Rollen som strategisk rådgivare innebar kontakter med fastighetsägare och byggentreprenad, övergripande planering av projektet och operativ logistik i samband med inleveranser och flytt. Det lyckade samarbetet har givit JLL ytterligare uppdrag med att utveckla de nya lokalerna.
EA/sweden/sv-se/Referensobjekt/11/eaEAJLL genomförde en strukturerad förhandlingsprocess där JLLs kunskaper resulterade i betydande kostnadsbesparingar och investeringsbidrag för förbättringsarbeten.
LinkedIn/sweden/sv-se/Referensobjekt/14/linkedinLinkedInLinkedIn hyrde kontor i ett kontorshotell med en icke konkurenskraftig hyresnivå. Man sökte en kontorlokal i Stockholms innerstad för sitt Svenska huvudkontor.