Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Capital Markets Norden

Capital Markets Nordics är JLLs plattform för fastighetsrådgivning i ett nordiskt perspektiv och för kapitalmarknadsnära större fastighetsaffärer

​​​​Vid större och mer komplexa transaktioner blir förmågan att ge våra kunder rådgivning utifrån en strategisk helhetssyn en avgörande faktor. Utvecklingen driver många investerare att efterfråga ett brett geografisk perspektiv och JLL erbjuder ett sammanhållet nordiskt erbjudande inom JLL Capital Markets i Norden, inkluderande det anslutna partnerbolaget Akershus Eiendom i Norge.

Verksamheten innefattar också stora portföljaffärer och kapitalmarknadsrelaterade strukturaffärer. Genom lokal expertis i 27 länder är JLL dagligen rådgivare i transaktioner med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 2 miljarder kronor, i olika sektorer och inom olika transaktionstyper (förvärv, försäljningar, M&A samt finansiering).

Chef för Capital Markets Nordics är Joacim Sjöberg.