Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Leasing

JLL Leasing är en av Sveriges mest anlitade rådgivare för uthyrning och utveckling av kommersiella lokaler.

Vi hjälper fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster till vakanta lokaler och att göra rätt investeringar för marknadsmässiga hyresvillkor. Från utveckling av lokaler, projektfastigheter eller handelsplatser till marknadsbearbetning och färdigt hyresavtal är vi delaktiga och driver uthyrningsprocessen i nära samarbete med fastighetsägaren. 

Med specialistkompetens inom segmenten kontor, Lager & Logistik och Retail bidrar vi med erfarenhet och detaljkunskap i strategiska frågor. I kombination med JLL:s samlade analysresurser och marknadskännedom kan vårt uthyrningsteam erbjuda branschens mest välgrundade underlag till fastighetsägares affärsbeslut.    

Vi gör våra egna marknadsanalyser för att kartlägga behoven hos lokalsökande företag och har en omfattande databas med information som vi använder för riktade erbjudanden.  

Vår ambition är att minimera vakanser och optimera hyresintäkter i förhållande till de specifika förutsättningarna för varje lokal och delmarknad.   

Chef för Leasing är Erik Skalin