Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uthyrning av kommersiella lokaler

JLL Leasing är en av Sveriges mest anlitade rådgivare för uthyrning och utveckling av kommersiella lokaler.

​​Vi hjälper fastighetsägare att hitta rätt hyresgäster till vakanta lokaler och att göra rätt investeringar för marknadsmässiga hyresvillkor. Från utveckling av lokaler, projektfastigheter eller handelsplatser till marknadsbearbetning och färdigt hyresavtal är vi delaktiga och driver uthyrningsprocessen i nära samarbete med fastighetsägaren. 

Med specialistkompetens inom segmenten kontor, Lager & Logistik och Retail bidrar vi med erfarenhet och detaljkunskap i strategiska frågor. I kombination med JLL:s samlade analysresurser och marknadskännedom kan vårt uthyrningsteam erbjuda branschens mest välgrundade underlag till fastighetsägares affärsbeslut.    

Chef för Leasing är Erik Skalin