Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lager & Logistik

Vi är med under hela processen, från marknadsplan, marknadsbearbetning, uppsökande av intressenter, visningar till avtalsförhandlingar

Vi på JLL har gedigen kompetens inom segmentet industri- och logistikfastigheter och har många års erfarenhet av fastighetsmarknaden vad gäller nybyggnation, uthyrning, hyresförhandling och hyresavtal.

För dig som fastighetsägare innebär det att kunna lämna över helheten till någon. Vi är med under hela processen, från marknadsplan, marknadsbearbetning, uppsökande av intressenter, visningar till avtalsförhandlingar.  

Tack vare vårt breda kontaktnät vet vi vilka som rör sig på marknaden och under 2016 förmedlade vi affärer till en total volym som översteg 100 000 kvm.

Vi jobbar tillsammans med uppdragsgivare i hela Sverige men då JLL är en global fastighetsrådgivare har vi även direkt tillgång till det nätverk som ger oss kontakter långt utanför Sveriges gränser.

Varmt välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Ansvarig för Logistik och industri är Fredrik Jagersjö.