Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lager & Logistik

Vi är med under hela processen, från marknadsplan, marknadsbearbetning, uppsökande av intressenter, visningar till avtalsförhandlingar

JLL har gedigen kompetens inom segmentet industri- och logistikfastigheter och har många års erfarenhet av fastighetsmarknaden vad gäller nybyggnation, uthyrning, hyresförhandling och hyresavtal.

För dig som fastighetsägare innebär det att kunna lämna över helheten till någon. Vi är med under hela processen, från marknadsplan, marknadsbearbetning, uppsökande av intressenter, visningar till avtalsförhandlingar. Tack vare vårt breda kontaktnät vet vi vilka som rör sig på marknaden och förmedlar varje år stora uthyrningsvolymer till våra uppdragsgivares fastigheter.  

Vi jobbar tillsammans med fastighetsägare och brukare i hela Sverige, men då JLL är en global fastighetsrådgivare har vi även direkt tillgång till ett nätverk som ger oss kontakter långt utanför Sveriges gränser.