Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Retail

​Vi utvecklar allt från enskilda butikslokaler till stora köpcentrum och hjälper våra uppdragsgivare att realisera potentialen i sina handelsfastigheter.

Med JLLs samlade specialistkompetens inom retail kan vi erbjuda en mycket bred kompetensbas för analys, utveckling och uthyrning av handelsfastigheter. Vi arbetar med alla typer av fastigheter inom detaljhandeln – köpcentrum, gallerior, enskilda butiker och volymhandelsplatser. 

Vi hjälper till med allt från utveckling av nya koncept till uthyrning och rådgivning vid förvärv och försäljning. I ett tidigt skede analyserar vi marknadsförutsättningar, tar fram alternativa koncept, föreslår butiksmix och strategier för uthyrning. Vi gör även beräkningar av möjlig omsättning och kostnader.

Tillsammans med arkitekter tar vi fram konceptskisser och planer för butikslokalisering. Redan tidigt i processen påbörjar vi vår marknadsbearbetning och ser vi till att det finns hyresgäster till projektet.  

Ansvarig för Retail är Elsa Merhawi.