Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kontor

Era kontorslokaler kan bli en riktigt lyckad affär genom insikter om hur fastigheter ökar i värde. 

Från köp och sälj av kontorsfastigheter till långsiktigt ägande, lokalsök och uthyrning – JLL är en god samarbetspartner oavsett om ni investerar på internationella marknader eller i den egna hemstaden. Vi arbetar med:

• Ägare och investerare som vill se sina kontorsfastigheter öka i värde och – när tidpunkten är rätt – hitta en attraktiv köpare.
• Fastighetsägare som vill utveckla eller hyra ut sina vakanta lokaler.
• Företag, kommersiella hyresgäster och egenanvändare för att fatta rätt beslut när det kommer till att etablera, omlokalisera, omförhandla eller avveckla lokaler.