Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Corporate Solutions

Vi ser alltid på kommersiella lokaler utifrån ett strategiskt perspektiv och representerar endast hyresgäster eller brukare av egenägda fastigheter

​​Vi hjälper till med att ta ett strukturerat grepp om lokal- och fastighetsfrågorna där målen är ökad lönsamhet och högre effektivitet. Med en global syn på marknaden och en lokal kunskap är JLLs strategiska rådgivning förankrad i aktuella trender och tendenser.

JLL arbetar längs med hela livscykeln av kommersiella fastigheter. Vi identifierar, optimerar och följer upp de affärs- och verksamhetsrisker som är förknippade m ed företagets lokalsituation.

I syfte att sänka hyreskostnaderna och öka funktionaliteten i lokalerna hjällper vi våra kunder med lokalstrategi, arbetsplatsanalys, avveckling och anskaffning av lokaler, hyresförhandling, teknisk projektledning, hyresgästanpassning och flyttprojektledning.