Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Fastighetsrådgivning för multinationella företag

Vi löser komplexa frågor över hela världen

​Fastighetsbeståndet är en av de tre största kostnaderna i din balansräkning. Att som företag ha rätt fastighetsrådgivare är en avgörande framgångsstrategi som, välutförd, innebär både kostnadsbesparingar och en förbättrad produktivitet. Som din fastighetsrådgivare hjälper vi dig att skapa högre värden inom ditt bestånd. Vi erbjuder ett strategisk samarbete och expertis inom enstaka projekt eller vid flertal projekt utspridda över olika geografiska områden, genom en enda kontaktperson.

Vår integrerade plattform främjar inte bara större operativ effektivitet och minskad risk utan skapar även mervärde och möjliggör innovation på alla uppdrag oavsett storlek. Vi undviker överflödiga aktiviteter, tidskrävande översyn och luckor som kan uppstå vid anlitande av flera leverantörer. Resultatet för våra kunder blir högre effektivitet, minskad risk och en hållbar lösning.


​Vad vi gör