News release

Changing Workplace Experience – ändrade förväntningar och förutsättningar i framtidens arbetsliv

JLL presenterar rapporten Changing Workplace Experience – ändrade förväntningar och förutsättningar i framtidens arbetsliv.

January 12, 2022

Slutsatser är bland annat att hybridarbete är medarbetarnas föredragna arbetsmodell och möjligheten till ett flexibelt arbetssätt är av stor vikt. Samtidigt har produktiviteten vid distansarbete sjunkit under pandemin och medarbetare ser ett stort behov av kontoret som både mötesplats och kulturbärare.

Nedan några av våra spaningar som utvecklas vidare i rapporten:

·       Hybridarbete är här för att stanna

·       Produktiviteten i hemmet sjunker och förväntningarna på det framtida kontoret ökar

·       Möjligheten att arbeta på distans är nyckeln – men bara till en viss punkt – engagemanget och känslan av gemenskap avtar om mer än 3 dagar utförs på distans   

·       Kontoret och dess syfte har ändrats – att skapa en inspirerande mötesplats där människor kan lära av varandra, känna stolthet och samhörighet kommer att vara en framgångsfaktor

·       Morgondagens kontor – våra slutsatser och vidare rekommendationer

 

I slutet av förra året besvarade 684 kontorsmedarbetare i Norden (Norge, Sverige, Finland och Danmark) JLLs enkät – Shaping Workday Experience – där svar söktes på vad kontorsmedarbetare efterfrågar i sin framtida arbetsmiljö. I rapporten som nu sammanställts jämförs delvis resultaten med JLLs globala undersökning som genomfördes i mars 2021 (3300 respondenter) och den finska undersökning som vi gjorde i maj 2021 (399 respondenter).

Föränderliga behov ställer nya krav på ett anpassat arbetssätt. JLL har lång erfarenhet av alla slags frågor kopplat till både kontor och arbetssätt och delar gärna med sig av sina erfarenheter.

Klicka här för att ta del av rapporten 


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion in 2020, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 95,000 as of September 30, 2021. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.