En fortsatt stark fastighetsmarknad

Med en årlig hyresökningstakt på drygt fyra procent är Stockholms kontorsmarknad fortfarande het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 7 600 kronor per kvadratmeter och år, en nivå som få europeiska städer kan matcha. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook som publiceras i dag den 12 september.

september 12, 2019

Aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden fortsätter att vara hög. Efter första halvåret 2019 landade transaktionsvolymen på drygt 85 miljarder kronor, enligt JLL:s definitioner, vilket är en uppgång med 53 procent jämfört med motsvarande period 2018. Första halvåret dominerades av affärer inom industri & logistiksegmentet som omsattes till ett värde motsvarade 26 procent av den totala transaktionsvolymen, ett segment som JLL tidigare har förutspått ska öka i attraktivitet både bland lokala och utländska investerare. Inom kontorssegmenetet genomfördes affärer för motsvarande 25 procent av första halvårets transaktionsvolym. Den höga efterfrågan inom kontorssegmentet är fortsatt driven av den starka hyresutvecklingen som har kännetecknat främst Stockholmsmarknaden under en lång tid.

Kontorslokaler fortsätter att vara en bristvara på Stockholmsmarknaden. Vakansgraden i de mest centrala delarna fortsätter att ligga på en extremt låg nivå och hyrorna fortsätter att klättra uppåt, om än i något mer avmattad styrka än tidigare år. JLL bedömer vid halvårsskiftet 2019 den genomsnittliga primehyran till 7 600 kronor per kvadratmeter och år, men topphyror på betydligt högre nivåer förekommer. Med en årlig hyresökning på drygt fyra procent så fortsätter Stockholm att ligga högt på den europeiska kontorshyresrankningen.

”Trots en global inbromsning i den ekonomiska tillväxten och ihållande politisk osäkerhet, fortsätter de nordiska fastighetsmarknaderna att gynnas av högkonjunktur, om än något avmattad, och låga räntor. På kontorshyresmarknaden ser vi en hög efterfrågan på moderna lokaler i attraktiva lägen i samtliga tre storstäder i Sverige och detta, i kombination med begränsat utbud, fortsätter att trycka upp hyresnivåerna. Vår prognos för en fortsatt aktiv och stabil fastighetsmarknad för 2019 kvarstår”, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

I JLL Nordic Outlook, som utges två gånger om året, analyseras den nordiska fastighetsmarknaden ur olika perspektiv. Bland annat analyseras kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, samt marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland. Det görs även en genomlysning av transaktionsmarknaden i Sverige och Finland och en särskild artikel analyserar finansieringsförutsättningarna. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se från och med torsdag den 12 september.


Om JLL

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och 92 000 medarbetare, rankas vi bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. För mer information, besök jll.com.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg. För mer information, se www.jllsweden.se