Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nyheter

Stockholm

Platzer Fastigheter AB anlitar Jones Lang LaSalle

Jones Lang LaSalle har fått uppdraget att hyra ut upp till 8 500 kvm i nytt utvecklingsprojekt, Nya Gårda i Göteborg, som planeras vara klart 2014.


Jones Lang LaSalle har fått uppdraget att hyra ut upp till 8 500 kvm i nytt utvecklingsprojekt, Nya Gårda i Göteborg, som planeras vara klart 2014.

Platzer Fastigheter bygger nytt kontorshus och expanderar i Norra Gårda, Göteborg. Ett modernt kontorsområde projekteras för Nya Gårda som på ett naturligt sätt kommer att integreras med den nya bostadsbebyggelsen i området.

I fas 1 byggs totalt ca 7 000 kontorsyta, samt ytterligare ca 1 500 butiks- och konferensyta som planeras vara färdigställt under 2014. Kontorsfastigheten som nu uppförs kommer att ha ett mycket bra skyltläge. Gårdas närhet till centrala Göteborg, de goda kommunikationerna precis intill E6, kollektivtrafiken och närheten till Landvetter flygplats gör området attraktivt och har och kommer även i framtiden locka företag som ställer stora krav på tillgänglighet.

”Möjligheterna är många för den som söker sig till området och storlek på lokalyta varierar från 300 kvm och uppåt. Vi har god erfarenhet av utvecklingsprojekt och det ska bli roligt att få arbeta med nya ytor i en äkta blandstad i stark utveckling”, säger Christina Cedérus Olauson som ansvarar för uthyrningsuppdraget.

”Vår ambition är att vidareutveckla Norra Gårda till en modern blandstad genom nyproduktion av miljöklassade kontor och servicelokaler i området. Vi har en stor efterfrågan på nyproducerade kontorslokaler i centrala lägen med närhet till bra kommunikationer och ser fram emot att, tillsammans med Jones Lang LaSalle, kunna erbjuda potentiella hyresgäster den typen av lokaler i Norra Gårda”, säger P-G Persson, VD Platzer Fastigheter.

Efterfrågan på kontorslokaler är god i Göteborg och vakanserna är fortsatt låga och nere i 4,5 procent för Övriga Innerstaden, en så låg nivå i denna delmarknad har inte noterats sedan 2003. Vakansgraden för Göteborg var 7,2 procent vid halvårsskiftet vilket är en sänkning med 0,7 procentenheter under första halvåret.

Om Platzer Fastigheter:
Platzer är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter omfattande ca 400 000 kvm kommersiella lokaler. Under året har Platzer varit aktiva nettoköpare och utökat beståndet ytterligare såväl inom Göteborgs mest centrala delar som i övriga delmarknader.