Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Retail Agency

Vi utvecklar allt från butikslokaler till hela gallerior så att värdet på era fastigheter ska kunna växa.

​​​​​​​​​JLL jobbar med alla typer av fastigheter inom detaljhandeln – köpcentra, gallerior, enskilda butiker och volymhandelsplatser.  Vi hjälper er med allt från utveckling av nya koncept till uthyrning och rådgivning vid förvärv och försäljning.

Tillsammans med arkitekter tar vi fram konceptskisser och planer för butikslokalisering. Redan tidigt i processen ser vi till att det finns hyresgäster.

Våra konsulter analyserar marknadsförutsättningarna, tar fram alternativa koncept, föreslår butiksmix och strategier för uthyrning. Vi gör även beräkningar av möjlig omsättning och kostnader.