Daniel Gorosch lämnar JLL

​Daniel Gorosch, VD JLL Sverige, har efter nästan 11 år på olika poster inom JLLs verksamhet i Sverige på egen begäran valt att lämna sin anställning. Rekrytering av ersättare har inletts

August 15, 2018

Iota Bergvall, COO för JLL Sverige har utsetts till tillförordnad VD från och med 1 oktober och kommer att tillsammans med övriga ledningen leda verksamheten fram till dess att en ny VD är på plats. Daniel kommer under hösten avsluta sin tjänst i bolaget.  Daniel Gorosch har under sina år på JLL varit drivande och på ett mycket framgångsrikt medverkat till en total ompositionering av JLL i Sverige som bland annat inneburit avyttringen av förvaltningsverksamheten samt förvärven av Tenzing, Nextport samt AGL.

Citat: "Det är med stolthet jag lämnar JLL efter 11 fantastiska år. Jag har haft förmånen att få vara med om en spännande resa med alla otroligt duktiga och kompetenta kollegor och medarbetare. Vi har under dessa år byggt ett nytt, starkare JLL och jag känner mig trygg i att lämna ett JLL som nu står stabilt med en solid marknadsposition och ett gott anseende hos våra kunder", säger Daniel Gorosch frånträdande VD JLL Sverige.

Daniel Gorosch lämnar JLL för att senast 1 januari 2019 tillträda som ny VD för Svenska Bostadsfonden.