JLL
events

Share:
Torsdag, 26 september 2019

JLL Finansmarknadsdag 2019
 

10:00-16:30
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm

I september är det dags för 2019 års Finansmarknadsdag på Nalen. Vi tar upp det makroekonomiska- och geopolitiska läget, dagens penning- och räntesituation och kapitalflöden, denna gång ur ett hållbarhetsperspektiv.

Frukostseminarium Nordic Outlook 2019
Torsdag, 3 oktober 2019

Frukostseminarium Nordic Outlook i Göteborg

kl 07:30-09:00
Convendum, Kungsportsavenyn 21

Under morgonen kommer vi tala om läget på hyres- och transaktionsmarknaden samt finansiering, mot bakgrund av JLL Nordic Outlook som släpps nu i september.