Real estate
news & trends

Find media contacts, and get access to news releases and announcements.

Featured news

Fortsatt avvaktande transaktionsmarknad och turbulent räntemarknad

Transaktionsmarknaden avslutade året svagt och präglas fortsatt av att köpare och säljare har svårt att mötas. Behovet av att stärka balansräkningarna håller i viss mån aktivitetsnivån uppe. Transaktionsvolymen för helåret är dock i paritet med perioden före 2021 och jämfört med andra länder i Europa ligger volymen fortsatt cirka 40 procent högre relativt BNP, även undantaget strukturaffärer.

Read more


Media contacts

Linus Ericsson

CEO
+46 709 52 54 05

Camilla Jarl

COO & Head of Marketing
+46 731 46 31 18