Real estate
news & trends

Find media contacts, and get access to news releases and announcements.

Featured news

Kärv finansieringsmarknad men tecken på att likviditeten i fastighetsmarknaden är på väg att stabiliseras

Konjunkturen bromsar in men inflationen sjunker långsamt och centralbanker förväntas fortsätta att höja räntorna under hösten. Fastighetsmarknaden är fortsatt avvaktande och anpassningen till nya omvärldsförutsättningar kommer att ta tid. Trots detta finns det flera anledningar till att likviditeten kommer att förbättras.

Read more


Media contacts

Linus Ericsson

CEO
+46 709 52 54 05

Camilla Jarl

COO & Head of Marketing
+46 731 46 31 18