Real estate
news & trends

Find media contacts, and get access to news releases and announcements.

Featured news

Fortsatt stark fastighetsmarknad

Trots en global avmattning av ekonomisk tillväxt visar den nordiska fastighetsmarknaden en positiv utveckling tack vare en rekordlång konjunkturcykel och låga räntenivåer.

Read more


Media contacts

Linus Ericsson

CEO & Head of Debt & Financial Advisory
+46 709 52 54 05

Anna-Karin Lysell

Head of Marketing
+46 762240955