News release

Lägre finansieringskostnader förbättrar investeringskalkylerna och ökar aktiviteten i marknaden

Transaktionsmarknaden, som sjönk med 54 procent under 2023, förbättrades gradvis under året och med den räntenedgång på över en procent som kom sent under året har marknadens optimism ökat. Fortsatt understiger köparnas prisuppfattning generellt sett säljarnas förväntningar men gapet har minskat. JLL bedömer att transaktionsvolymerna kommer att öka under 2024 och att det finns stöd för att vi under året även får se en viss yield-kompression i specifika segment och delmarknader.

February 14, 2024

Linus Ericsson

CEO
+46 709 52 54 05

-        Jag förväntar mig att transaktionsvolymerna kommer att öka med minst 30 procent och att vi mycket väl kan få se lägre yielder inom exempelvis logistik av bra kvalitet i bra lägen under året, säger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics.

Börsen fastighetsindex har sedan botten den 25 oktober återhämtat sig med över 30 procent. De noterade bolagen har sedan februari 2022 gjort nyemissioner om total 35 miljarder kronor, framför allt under 2023 och främst genom företrädesemissioner. Dessutom ser vi förbättrade förutsättningar för finansiering via obligationsmarknaden vilket stabiliserar fastighetssektorn genom att det minskar behovet av finansiering från bankerna. Bolagen förväntas prioritera stabilitet och att vårda nyckeltalen vilket gör att vi ser fortsatt behov av nyemissioner, ytterligare försäljningar och förutsättningar för strukturaffärer.

Ränteutvecklingen kommer att vara avgörande för sektorns återhämtning. Med den ekonomiska mjuklandning som marknaden räknar med och med räntesänkningar på över en procent från Riksbanken och ECB och en dryg halvprocent från Norges Bank ser förutsättningarna goda ut. Även om tillväxtförutsättningarna är svaga för 2024 så kommer ekonomierna återgå till en tillväxt runt 2 procent fr o m 2025 för Sverige, Norge och Finland medan Danmark förväntas nå en tillväxt på 3 till 4 procent.

Ett hett tema i Norden är näringslivets återindustrialisering och stora satsningar på elektrifiering, där betydande investeringar ökar behovet av såväl moderna industrifastigheter som bostäder. 

-        De goda tillväxtutsikterna för industrin och den gröna omställningen ökar efterfrågan på industrifastigheter vilket skapar förutsättningar för utvecklingsprojekt och vi ser en värdepotential både i utveckling av befintliga fastigheter och nya samt möjligheter för investerare att göra attraktiva fastighetsaffärer i dessa framtidsbranscher, säger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets Sweden.

Den senast utgåvan av JLL Nordic Outlook kan du läsa om:

·       Ökad polarisering i efterfrågan på kontor med högt tryck på moderna lokaler i CBD som uppfyller krav på ESG
·       Så ser förväntningarna ut på kontorshyror i Europas storstäder ut fram till 2027 och vad kan vi förvänta oss på den nordiska marknaden
·       Så kan man använda de viktigaste värdedrivarna inom ESG – CRREM, EPC och certifiering
·       Ökad polarisering även på finansieringsmarknaden där aktivitet på obligationsmarknaden ökat men där bankerna är fortsatt selektiva och prioriterar befintliga kunder framför nya
·       Investeringar i återindustrialisering driven av grön omställning, automatisering och ”near-/reshoring” ökar efterfrågan på industrifastigheter - vi tittar närmare på Västerås

JLL Nordic Outlook Webbinar sänds 14 februari klockan 10.00. För att delta klickar du på länken.

https://www.jllsweden.se/en/events/jll-nordic-outlook-spring-2024

För att ladda ned rapporten kostnadsfritt klickar du på länken nedan, tillgänglig 14 februari från klockan 11.00.

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/jll-nordic-outlook-spring-2024

Om JLL Nordic Outlook

I JLL Nordic Outlook, som ges ut två gånger om året, analyseras den nordiska fastighetsmarknaden ur olika perspektiv. Bland annat analyseras kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, samt marknaderna för handels-, logistik- och bostadsfastigheter i Norden. Det görs även en genomlysning av de effekter som elektrifieringen- och återindustrialiseringen innebär i en särskild artikel.


About JLL

For over 200 years, JLL (NYSE: JLL), a leading global commercial real estate and investment management company, has helped clients buy, build, occupy, manage and invest in a variety of commercial, industrial, hotel, residential and retail properties. A Fortune 500® company with annual revenue of $20.8 billion and operations in over 80 countries around the world, our more than 106,000 employees bring the power of a global platform combined with local expertise. Driven by our purpose to shape the future of real estate for a better world, we help our clients, people and communities SEE A BRIGHTER WAYSM. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.