Event

JLL Nordic Outlook Spring 2023

Välkommen till JLL Nordic Outlook Webbinarie den 16 februari 2023.
Temat för årets rapport är Finansiering.
Transaktionsmarknaden är fortsatt avvaktande på grund av trenden med stigande finansieringskostnader. Tillväxten i den Nordiska fastighetsmarknaden har varit stark fram till 2022 drivet av låga marknadsräntor, låga kreditmarginaler och en tidigare stark efterfrågan från obligationsmarknaden. Belåningsgraden har dock minskat, även om nettoskulden i relation till bruttovinsten är betydligt högre drivet av lägre avkastningskrav. Detta har pressat både tillgången och kostnaden för lånat kapital i en värld med högre räntor.
Varmt välkommen!

Get in touch

We are here to answer your questions,
and help you get what you want.

PRIVACY NOTICE

Jones Lang LaSalle (JLL), together with its subsidiaries and affiliates, is a leading global provider of real estate and investment management services. We take our responsibility to protect the personal information provided to us seriously.

Generally the personal information we collect from you are for the purposes of dealing with your enquiry.

We endeavor to keep your personal information secure with appropriate level of security and keep for as long as we need it for legitimate business or legal reasons. We will then delete it safely and securely. For more information about how JLL processes your personal data, please view our privacy statement.