News release

Stark avslutning på 2020 och positiva utsikter inför 2021

Trots pandemin nådde transaktionsvolymerna i Sverige och i övriga Norden nästan tidigare rekordnivåer, bland annat drivit av ett antal stora affärer inom bostäder, logistik och samhällsfastigheter. Den påbörjade utrullningen av vaccinationer ger goda förutsättningar för en stark ekonomisk återhämtning under andra halvan av 2021. Detta i kombination med låga räntor, en stark kapitalmarknad och god tillgång på finansiering skapar ett stort intresse för fastighetsinvesteringar under året.

February 16, 2021

Den senast utgåvan av JLL Nordic Outlook visar bland annat att:

·       Bostadsfastigheter, logistik och samhällsfastigheter är fortsatt de starkaste segmenten.

·       Det är i dessa segment vi ser störst investerarintresse drivet av såväl inhemskt som ett          snabbt ökande utländskt kapital, vilket ger stöd för ännu något lägre avkastningskrav.

·       Hyrorna för kontor i bästa läge i Stockholm och Oslo sjönk något under 2020.


Stark avslutning på året
Pandemin har påverkat ekonomin negativt, vilket tillsammans med restriktioner har pressat ned såväl nyuthyrning som transaktionsvolymer för kontor. En stark marknad för bostäder, logistik, och samhällsfastigheter, med ett antal strukturaffärer inom dessa segment, har gett en stark avslutning på året i Sverige och i Norden. I takt med att vaccinet rullas ut förbättras de ekonomiska förutsättningarna väsentligt, vilket skapar förutsättningar för en återhämtning även inom kontors-, handels- och hotellsegmenten senare under 2021.

Attraktiv avkastning
I JLL Nordic Outlook ägnas ett separat kapitel åt bostadsfastigheter som är ett segment där det redan före pandemin fanns ett stort intresse. Detta har förstärkts ytterligare, drivet av såväl inhemskt som utländskt kapital som i ökad utsträckning söker sig till stabila kassaflöden. Trots sjunkande avkastningskrav så framstår det så kallade yield gapet det vill säga skillnaden mellan fastigheternas avkastning och riskfri ränta – som fortsatt attraktivt. Tidigare cykler med låg inflation har varit gynnsamma för bostadsfastigheter vilket kortsiktigt ökar möjligheten för värdetillväxt jämfört med övriga fastighetsslag. Investerarintresset har breddats under året och miljöcertifierade, nyproducerade bostadsfastigheter i bra lägen bedömer vi även framgent har riktigt bra förutsättningar att attrahera kapital.

- Lågrisksegmenten har slagit våra förväntningar och avslutat året starkt. Trots detta så ser vi fortsatt bra stöd för överavkastning drivet av både tillgång på kapital och attraktivt yield gap. Vaccinet möjliggör en återhämtning för konjunkturen vilket skapar förutsättningar för ökat intresse för mer riskfyllda tillgångsslag senare under året, säger Niclas Höglund, Analyschef på JLL.

JLL Nordic Outlook Webbinar sänds den 17 februari klockan 10.00-11.00. För att delta klickar du på länken.

https://www.jllsweden.se/en/events/jll-nordic-outlook-spring-2021

För att ladda ned rapporten klickar du på länken nedan, tillgänglig från den 17 februari klockan 11.00

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/jll-nordic-outlook-spring-2021


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $18.0 billion in 2019, operations in over 80 countries and a global workforce of over 92,000 as of September 30, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.