Andelen flexibla kontorsytor i Europa väntas öka med upp till 30% per år de kommande fem åren

Den nya rapporten ”Disruption or Distraction" analyserar den flexibla kontorssektorn och vilka utmaningar och möjligheter den ger för företag, fastighetsinvesterare, ägare och utvecklare.

November 28, 2018
  • I Europa väntas volymen av flexibla kontorslösningar öka med minst 7 miljoner kvm fram till år 2023, vilket lyfter den totala volymen till 10 miljoner kvm. 
  • I de mest centrala lägena väntas marknadsandelen överstiga 15% inom loppet av fem år.

JLL släppte nyligen rapporten ”Disruption or Distraction”, en fördjupad analys av den ökande andelen flexibla kontorsytor i Europas 20 största marknader*. Sektorn har mer än fördubblats sedan 2014 och väntas växa med upp till 30 procent per år under de kommande fem åren.

JLL har i sin analys identifierat ett antal drivande faktorer bakom uppsvinget för flexibla kontorslösningar; däribland förändringar av hur, när och var människor arbetar, livsstilsförändringar och snabb teknikutveckling. Analysen bjuder också på unika insikter om såväl risker som möjligheter för europeiska företag och fastighetsinvesterare.

Några av de insikterna inkluderar:

  • Barriärer kring flexibla ytor inkluderar bland annat så kallad varumärkesurvattning, kostnader, säkerhet och konfidentialitet. Men att inte anamma konceptet medför också risker, exempelvis svårigheter att attrahera och behålla medarbetare, liksom att företaget betraktas som omodernt och förlegat. 
  • Med över 700 leverantörer av flexibla kontorlösningar i branschen betraktas en konsolidering som oundviklig. Operatörer som är välkapitaliserade, erfarna och geografiskt spridda kommer sannolikt att blomstra, liksom nischoperatörer och innovativa aktörer. 
  • Investerare som behöver balansera behovet av stabila och långsiktiga intäkter med kunder som söker flexibla lösningar står inför en rad utmaningar – från att förstå hur flexibla ytor påverkar värderingen av fastigheterna till hur dessa påverkar dynamiken inom utbud och efterfrågan, samt avtalslängder och avkastningskrav. 
  • Som ett gensvar överväger vissa ägare och utvecklare att skapa egna flexibla koncept, bland annat genom samarbeten med befintliga leverantörer av flexibla kontorslösningar eller genom att titta på sammanslagningar och uppköp. Antalet koncept som initierats av fastighetsägare ökar i städer som London, Paris och Amsterdam, där de står för 25% av de flexibla ytorna. 

Dan Brown, Head of Flex Space, EMEA, JLL, kommenterar: “Ökningen av flexibla ytor håller på att leda till en av de största förändringar vi någonsin sett i fastighetsbranschen. Konsumentorienteringen, som vi redan sett inom service- och detaljhandeln, stöper om såväl affärsmodeller som investeringsstrategier. Vår analys visar att förändringstakten skiljer sig mellan marknader och företag, och eftersom den dramatiska tillväxten inte visar några tecken på att sakta av måste företag, investerare och utvecklare ligga i framkant av utvecklingen för att förstå vad detta innebär för deras affär och ambitioner.”

Cecilia Gunnarsson, analyschef, JLL Sverige, tillägger: “Trenden med flexibla kontorslösningar har även kommit till Sverige, i synnerhet till våra storstäder. I Stockholm, som är en av de 20 städer som JLL följer, har volymen flexibla kontorslösningar ökat rejält. Hittills under 2018 har avtal om mer än 40 000 kvm tecknats med olika aktörer som erbjuder flexibla kontorslösningar, enligt JLL:s siffror. Dessa aktörer har identifierat ett behov på marknaden som fastighetsägare inte riktigt har kunnat svara upp mot. Vi tror att kravet och behovet av främst flexibilitet kommer att bestå och påverka ägare, investerare och hyresgäster.

*I Europas 20 största marknader: London, Paris, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stockholm, Oslo, Bryssel, Amsterdam, Dublin, Milano, Rom, Madrid, Barcelona, Lissabon, Budapest, Prag och Warsawa.

Ladda ner hela rapporten här: https://flexspace.jll.com/