News release

Fastighetsbranschen redo att leverera på höga hållbarhetsmål

JLL presenterar ”Decarbonizing the Built Environment”, en global analys som bekräftar att klimatrisk är att likställa med finansiella risker. Den visar också att ledande investerare och hyresgäster har högre ambitioner och målsättningar än nuvarande regelverk då det förväntas stärka konkurrenskraften och attraktiviteten hos medarbetare och övriga intressenter.

June 22, 2021

Analysen utgår från en studie där cirka 650 ledande investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen ger besked kring målsättningar och prioriteringar för att minska sina utsläpp.

-          Fastighetsindustrin är i fokus för ett hållbart samhälle. Vi kan inte nå en koldioxidsnål planet utan att bygga nytt klimatneutralt och genom att återanvända våra befintliga byggnader. Hur ska vi lyckas bygga en bättre framtid för våra samhällen och vår värld? Lösningen är kommersiella investeringsmodeller som innehåller miljö- och social påverkan baserat på samarbeten mellan både fastighetsägare och hyresgäster, säger Guy Grainger, Global Head of Sustainability Services and ESG.

-          Hållbarhetsfrågorna är tydligt på agendan hos fastighetsägare och hyresgäster även i Sverige och vår analys bekräftar att 83 procent av hyresgäster och 78 procent av investerare ser klimatrisken som en stor finansiell risk. Behovet av informationsutbyte, ökad kunskap och teknologiska lösningar samt en helhetssyn på hantering av befintligt bestånd och nyproduktion är viktiga faktorer för att minimera riskerna och för att se möjligheterna som konkurrensfördelar för både fastighetsägare och hyresgäster, säger Linus Ericsson, CEO, JLL Sverige.

JLL:s rapport, Decarbonizing the Built Environment som genomförts av JLL:s Global Research ökar förståelsen kring hur ledande fastighetsägare, investerare och hyresgäster över hela världen förbereder sig för att minska sitt klimatavtryck både för att minska risker och stärka sin konkurrenskraft.

För att ladda ned rapporten klicka på länken nedan,

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/decarbonizing-the-built-environment

JLL’s hållbarhetsresa

Under 2020 satte JLL vetenskapsbaserade mål att minska utsläpp fram till 2034 samt uppnå noll utsläpp i sina egna byggnader redan 2030. Dessa åtaganden är milstolpar vilket skapar förutsättningar för företaget att nå noll utsläpp 2040 över alla affärsområden inklusive de fastigheter som förvaltas till kunder. JLL erbjuder hållbarhet som en integrerad del i våra fastighetstjänster för att uppnå långsiktig nytta, för kunder och för samhället.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 91,000 as of December 31, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.