Fortsatt stark efterfrågan på Göteborgs fastighetsmarknad

​Med en årlig hyresökning på drygt 6 procent så är Göteborgs kontorsmarknad fortsatt het.

February 21, 2019

Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 3 400 kronor per kvadratmeter och år. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Kontorsyta fortsätter att vara något av en bristvara i Göteborg. Vakansgraden fortsätter sjunka och är nere på tioårslägsta samtidigt som hyrorna stiger. I de centrala delarna bedöms hyran nu till 3 400 kronor per kvadratmeter och år, vilket är drygt 6 procent högre än för ett år sedan. Även utanför innerstaden pressas hyresnivåerna uppåt, drivet av stark efterfrågan och nyproduktion. Med start från i år väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta, vilket bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan på sikt.

Aktiviteten på transaktionsmarknaden i Göteborg fortsätter också att vara hög. Under andra halvåret 2018 landade volymen på marknaden på närmare 8 miljarder kronor, enligt JLL:s definitioner, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med motsvarande period 2017. Andra halvårets transaktionsvolym dominerades av kontorssegmentet, motsvarade 43 procent av den totala volymen i Göteborg. Det är hög efterfrågan på moderna produkter i attraktiva lägen och svenskt kapital fortsätter att dominera marknaden.

"Drivet av en stark arbetsmarknad, hög efterfrågan och begränsat utbud förväntar vi en fortsatt aktiv och stark hyresmarknad med fortsatt hyrestillväxt i Göteborg även 2019 ", säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

I JLL Nordic Outlook analyseras den nordiska fastighetsmarknaden, två gånger om året, ur olika perspektiv. I den senaste utgåvan behandlas kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna. Även marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland analyseras samt ränte- kredit- och kapitalmarknader för fastighetsaktörer. I en särskild tema-artikel analyseras finansieringsförutsättningarna. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se