Jenny Tuleby förstärker JLL Capital Markets i Sverige

Jenny Tuleby är idag en del av JLLs internationella Capital Markets team i London med ansvar för Sverige och den nordiska marknaden. Detta ansvar utökas ytterligare och Jenny kommer att ta en större och mer aktiv roll i JLL Capital Markets Sveriges dagliga verksamhet.

June 11, 2019

Jenny Tuleby är idag en del av JLLs internationella Capital Markets team i London med ansvar för Sverige och den nordiska marknaden. Detta ansvar utökas ytterligare och Jenny kommer att ta en större och mer aktiv roll i JLL Capital Markets Sveriges dagliga verksamhet. Jenny kommer att dela sin tid mellan London och Stockholm för ett utökat och starkare samarbete mellan Sverige och JLLs europeiska plattform.

”Vi är mycket glada över att Jenny Tuleby ansluter till vårt svenska Capital Markets team, hon kommer vara en stor tillgång med sin kunskap om den svenska och den internationella marknaden och långa erfarenhet från arbete med flera internationella uppdrag.” säger Linus Ericsson, CEO JLL Sverige.