News release

JLL arrangör och finansiell rådgivare till JM vid bildande av JV-bolag för ägande av hyresbostäder

JLL har varit rådgivare till JM vid bildandet av ett nytt joint venture-bolag samt arrangör av kapitalanskaffning och finansiering. Motivet bakom bildandet av det nya bolaget är att skapa en kapitaleffektiv struktur för långsiktig förvaltning av färdigutvecklade hyresrättsfastigheter och därigenom möjliggöra en utökad satsning på utveckling av hyresbostäder.

December 09, 2020

Avtal har ingåtts mellan JM, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) om ett gemensamt ägt bolag, ett s k joint venture, avseende långsiktigt ägande av hyresrättsfastigheter som i första hand är upplåtna på tomträtt. Initialt som ett första steg överlåter JM hyresrättsfastigheter med ett marknadsvärde om 1 060 mkr. JLL har bistått JM med att anskaffa institutionellt kapital, upphandla skuldfinansiering samt strukturera transaktionen.

-          Vi är mycket glada för att vi tillsammans med SSF och KK-stiftelsen har lyckats skapa en struktur som förenar JMs affärsmodell för utveckling av bostäder med ett ansvarstagande för långsiktig förvaltning av hyresrättsbostäder på ett samhällsmässigt bidragande sätt, säger Mikael Åslund, chef för affärsenhet JM Fastighetsutveckling.

JM ansvarar för driften av bolaget och fastigheterna samt utveckling av nya fastigheter som långsiktigt placeras i det nya bolaget. Bolagets första investering utgörs av 418 hyresrättsbostäder, som består av följande tillgångar:

•      Tomträtten till fastigheterna Stockholm Träsliperiet 6 och Stockholm Stämplaren 5 i Stureby, Stockholm, om totalt 187 hyresrättsbostäder

•      Tomträtten till fastigheterna Stockholm Gröna Rutan 3 och Stockholm Gustafs Skål 1 i Bredäng, Stockholm, om totalt 138 hyresrättsbostäder

•      Tomträtten till fastigheten Sicklaön 40:21 i Sickla, Nacka, om totalt 93 hyresrättsbostäder.

 

-          Vi är stolta över att ha fått förtroendet från JM att etablera denna nya bostadsstruktur. Vi ser stiftelserna som idealiska samarbetspartners till JM och att denna struktur utgör en attraktiv och långsiktig investering för stiftelserna, säger Filip Sköldefors, Head of Living Capital Markets, JLL Sverige.

-          Denna corporate finance-affär är ett bra exempel på JLL:s fokus på mer finansiellt driven rådgivning, där vi i denna affär har bistått med att anskaffa såväl eget kapital som skuldfinansiering. Affären är ytterligare ett exempel på JLL:s ledande position inom segmentet bostadstransaktioner, säger Linus Ericsson, VD på JLL Sverige.

 


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $18.0 billion in 2019, operations in over 80 countries and a global workforce of over 92,000 as of September 30, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.