News release

JLL finansiell rådgivare till Pensionsmyndigheten vid investering i Heimstaden Bostad

JLL har varit Pensionsmyndighetens rådgivare vid deras första investering i fastighetssektorn. Investeringen sker i Heimstaden Bostad AB. Rådgivningen avser värdering samt finansiell- och bolagsanalys. Heimstaden Bostad tillförs 1 miljard kronor och Pensionsmyndigheten blir delägare i bolaget tillsammans med de svenska institutionerna Alecta och Folksam-gruppen samt Ericsson och Sandviks stiftelser.

March 18, 2021

Pensionsmyndigheten förvaltar den traditionella försäkringen som är en del av premiepensionssystemet. Tillgångarna i försäkringen uppgår till cirka 53 miljarder kronor, fördelade på 63 procent svenska räntebärande tillgångar och 37 procent globala aktier.

JLL har bistått Pensionsmyndighetens interna analysarbete avseende värdering, bolags- och finansiell analys.

- Det är glädjande att få möjlighet att vara rådgivare till Pensionsmyndigheten i deras investering i bostadssektorn. JLL:s breda nätverk och kompentens skapade rätt förutsättningar för att effektivt ge Pensionsmyndigheten rätt underlag till deras investering. Heimstaden Bostad har ambitiösa tillväxt- och hållbarhetsmål samt bra utsikter för avkastning vilket tillsammans med stark kreditrating och stöd från svenska institutioner underbygger företagets fortsatta tillväxtfas, säger Niclas Höglund, Analyschef på JLL Sverige.


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 91,000 as of December 31, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.