News release

JLL projektleder renovering av kulturhistorisk fastighet

JLL har uppdraget att samordna och projektleda renoveringen Natur & Kulturs kulturhistoriska fastighet på Karlavägen 31 i Stockholm.

June 13, 2023

Natur & Kultur renoverar sitt förlagshus i Stockholm. Huset är ritat av arkitekten Sven Markelius och uppfördes 1958-61 för Skogsindustrin. Visionen för renoveringen är att skapa ett hållbart, funktionellt och samtida kontor och samtidigt ta tillvara och förtydliga husets arkitektoniska kvalitéer. 

JLL är samarbetspartner till Natur & Kultur och projektleder projektet som helhet med ansvar för upphandling av entreprenad och arkitekter.

Natur & Kultur har ägt och förvaltat fastigheten sedan början av 1990-talet. Fastigheten är nu i behov av både exteriör och interiör renovering. 

-          För att huset ska bli mer miljösmart och hålla i många år framåt renoverar vi nu enligt vår underhållsplan. Vi behöver bland annat dränera, sätta in ny isolering, göra takarbeten och åtgärda ventilationen, säger Ann Reimers, kontorschef och del av Natur & Kulturs klimatråd.

Samtidigt bygger Natur & Kultur om kontorsytan för att kunna använda huset mer effektivt, både ur ekonomisk och klimatmässig synvinkel.

-          Vi är stolta över förtroendet att leda Natur & Kulturs fastighetsprojekt från den inledande behovsanalysen till genomförandet. Vi ser fram emot att få välkomna Natur & Kultur på plats i sina nya fina lokaler till sommaren 2024 säger Fanny Fröjd, Director JLL.

Projektet påbörjades under hösten 2022. Under renoveringen har Natur & Kulturs cirka 130 medarbetare flyttat till tillfälliga lokaler. Tillbakaflytt till Karlavägen beräknas till sommaren 2024.


About JLL

For over 200 years, JLL (NYSE: JLL), a leading global commercial real estate and investment management company, has helped clients buy, build, occupy, manage and invest in a variety of commercial, industrial, hotel, residential and retail properties. A Fortune 500® company with annual revenue of $20.9 billion and operations in over 80 countries around the world, our more than 105,000 employees bring the power of a global platform combined with local expertise. Driven by our purpose to shape the future of real estate for a better world, we help our clients, people and communities SEE A BRIGHTER WAYSM. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.