News release

JLL rådgivare till Nivika inför börsnotering

JLL har bistått Nivika Fastigheter AB inför bolagets börsnotering på Nasdaq Stockholm. JLL:s rådgivningsmandat har varit brett och bland annat involverat Corporate Finance och Resarch. Uppdraget har dels syftat till att agera rådgivare åt bolagsledningen i noteringsprocessen, dels till att öka marknadens kännedom om bolaget och dess delmarknader. Därutöver har Capital Markets och Värdering gett rådgivning i samband med transaktioner inför noteringen.

December 03, 2021

Nivika har de senaste åren haft en stark tillväxt och stärkt sin marknadsandel inom hemmamarknaderna Jönköping, Växjö och Värnamo kopplat till bostäder, samhällsfastigheter och industri/logistik. Bolaget har även framgångsrikt breddat sin exponering mot Helsingborg, Halmstad och Varberg.

-        Börsnoteringen är ett viktigt steg i Nivikas tillväxtresa. Noteringen möjliggör för oss att fortsätta leverera tillväxt och att skapa aktieägarvärde. JLL har på ett förtjänstfullt sätt bidragit med bred kunskap och ett samarbete som fortsätter att stärka bolagets position och tillväxt, säger Niclas Bergman grundare och VD för Nivika.

-        Vi på JLL är mycket glada att kunna bistå Nivika Fastigheter inför bolagets börsnotering och framtida tillväxt. Tidpunkten för en börsnotering känns rätt då fastighetsmarknaden går på högvarv både i direktmarknaden och på börsen drivet av den ekonomiska återhämtningen och det attraktiva ränteläget, säger Niclas Höglund, Corporate Finance och Analyschef på JLL. 

 


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion in 2020, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 95,000 as of September 30, 2021. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.