News release

JLL rekryterar – satsar på fastighetsutveckling

JLL rekryterar Mandana Lagerlöf som en viktig del i satsningen på att bli ännu vassare på att hjälpa kunderna att utveckla och förädla sina fastigheter. Mandana har flera års erfarenhet av fastighetsutveckling och bidrar med ny kompetens till teamet. 

 

April 01, 2020

Rekryteringen är ett steg i JLL:s vidareutveckling av våra tjänster inom fastighetsutveckling. Bakgrunden är en ökad efterfrågan från kunderna och en ambition att erbjuda tjänster som tar ett helhetsgrepp om fastighetsaffären.

” Kunderna vill ha en strategisk partner för alla sina fastighetsfrågor. Någon som följer dem genom hela processen, från idé, värdering, finansiering, förvärv, genomförande och uthyrning till eventuell försäljning. Med rekryteringen av Mandana får vi in helt rätt kompetens för att kunna bredda vårt erbjudande inom fastighetsutveckling”, säger Miranda Jensen, chef för Project and Development Services på JLL.

Mandana Lagerlöf kommer senast från Einar Mattson där hon som projektutvecklare ansvarat för nybyggnationsprojekt. Hon har tidigare även jobbat på bland annat Nyréns Arkitektkontor, NCC Construction och Stockholmshem och är utbildad både inom arkitektur och byggteknik på KTH.


About JLL