News release

Positiva utsikter för en stark fastighetsmarknad 2022

En rekordstark transaktionsmarknad placerar Norden som tredje största transaktionsmarknad i Europa 2021 strax efter Tyskland och Storbritannien. Sverige med 50 procent av den totala nordiska volymen sticker ut som en exceptionellt likvid marknad. För 2022 ser vi fortsatt stort investerarintresse och stöd för nya rekordnivåer för prissättning av fastigheter inom de segment som ses som låg risk, dvs bostäder, samhällsfastigheter och logistik men vi förutser även ett ökande intresse för välbelägna och hållbara kontorsfastigheter och för vissa typer av handel.

February 16, 2022

Stigande inflationsförväntningar gynnar normalt reala tillgångar men aktiemarknadens fokus på stigande räntor har pressat börskurserna för fastighetsbolag. Fortsatt ser vi dock premiumvärderingar på börsbolagen, vilket kombinerat med goda finansieringsmöjligheter på obligationsmarknaden underbygger potentialen för strukturaffärer även under 2022 med viss reservation kring den ökande osäkerheten på Eurobond-marknaden de senaste veckorna. Vi bedömer att riskaptiten för kontor ökar drivet av en tydlig återhämtning av hyresmarknaden för hållbara kontor vilket talar för en fortsatt hög transaktionsvolym för kontor under året.

Den senast utgåvan av JLL Nordic Outlook visar bland annat att:

·         Hyrorna för kontor i bästa läge i Stockholm och Oslo har vänt och vi ser en tydlig uppgång under andra halvåret 2021 och en hyrestillväxt som förväntas överstiga inflationen framöver.

·         Hållbara kontor har både lägre vakansrisk och högre hyror, vilket skapar förutsättningar för fastighetsägare att modernisera beståndet när konjunkturen stabiliseras på en hög nivå.

·         Bostadsfastigheter, logistik och samhällsfastigheter är fortsatt de hetaste segmenten.

·         Investerarintresset är drivet av såväl ett inhemskt som ett stort internationellt kapital, vilket talar för att vi kan få se ännu något lägre avkastningskrav.

Vi lämnar ett rekordår bakom oss och förväntar oss fortsatt stark marknad i 2022

Transaktionsvolymerna för Norden översteg 710 miljarder kronor under 2021 inberäknat strukturaffärer. Norden hamnar därmed återigen på tredje plats vid ranking mellan länder i Europa vilket gör Norden fortsatt högintressant för internationella investerare. Med 50 procent av transaktionerna i form av strukturaffärer utmärker sig Sverige i jämförelse med alla andra länder. Ett orosmoln är dock det högre ränteläget, vilket kan dämpa efterfrågan givet att det består när inflationstrycket, som fortsatt bedöms som tillfälligt, minskar. Än så länge är dock realräntan låg och det i kombination med god tillgång till kapital gör fastigheter fortsatt attraktivt jämfört med andra tillgångsslag för institutionella investerare.

-       Det mycket stora intresset för fastigheter med låg riskprofil fortsätter, men vi förväntar oss också se ett ökat intresse för lite mer högavkastande fastigheter under året. Vi förväntar oss även ett ökat intresse för kontorsfastigheter där signalerna från hyresmarknaden är positiva och framförallt väldigt mycket bättre än vad många befarade i början av pandemin, säger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics.

Bra utsikter för hållbara kontorsfastigheter i bra läge

I JLL Nordic Outlook ägnas ett separat kapitel åt utsikterna för kontorsfastigheter med utgångspunkt i resultatet från JLL:s nordiska undersökning, Nordics Changing Workplace Experience. Undersökningen visar bland annat att hyresmarknaden förbättras trots stigande vakanser vilket är kopplat till ökad efterfrågan på hållbara välinvesterade kontor i bra lägen. Kista i Stockholm lyfts fram som ett exempel där vakanserna i nybyggda/renoverade kontor är betydligt lägre än i det äldre beståndet, trots betydande hyresdifferens. I Kista så har s.k. B- och C-fastigheter en vakansgrad på hela 27 procent, vilken har ökat med mer än 10 procentenheter den senaste 10-årsperioden, vilket står i tydlig kontrast till 11 procents vakans för A fastigheter i Kista.

- Kontorsmarknaden går från klarhet till klarhet och vi ser ljust på förutsättningarna för fortsatt hyrestillväxt för hållbara fastigheter i bra läge. Välinvesterade ytor med högre hyror prioriteras av hyresgästerna på bekostnad lägre efterfrågan av ”billigare” kontorslösningar, säger Niclas Höglund, Analyschef på JLL.

För att ladda ned rapporten klickar du på länken nedan

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/jll-nordic-outlook-spring-2022

 

Om JLL Nordic Outlook

I JLL Nordic Outlook, som ges ut två gånger om året, analyseras den nordiska fastighetsmarknaden ur olika perspektiv. Bland annat analyseras kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, samt marknaderna för handels-, logistik- och bostadsfastigheter i Norden. Det görs även en genomlysning av transaktionsmarknaden i Sverige och Finland och en särskild artikel analyserar utsikterna för kontorsmarknaden. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se från och med 16 februari klockan 08.00. 


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion in 2020, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 95,000 as of September 30, 2021. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.