News release

Rekordstor efterfrågan på fastigheter med säkra kassaflöden

Efter ett turbulent andra kvartal där många transaktioner avbröts syns tecken på en ökad aktivitet.

September 22, 2020

Efter ett turbulent andra kvartal där många transaktioner avbröts syns tecken på en ökad aktivitet. Den abrupta konjunkturinbromsningen i kombination med ökat hemarbete har skapat en ökad osäkerhet kring hyresutvecklingen för kontor. Hyresnivåerna har dock än så länge hållit emot väl. Osäkerheten inom kontor och handel har förflyttat investerarnas intresse till fastigheter med säkra kassaflöden, såsom hyresbostäder, logistik och samhällsfastigheter. Avkastningskraven för dessa segment förväntas därför sjunka ytterligare. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook som presenteras idag den 23 september. 

Ökad aktivitet

Trots turbulensen under andra kvartalet så var aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden hög och transaktionsvolymen ökade med fem procent under första halvåret jämfört med samma period föregående år. Det förklaras delvis av strukturaffärer genomförda eller överenskomna innan COVID-19 pandemin bröt ut, samt stora försäljningar av bland annat SBB.

Internationellt intresse

Samhällsfastigheter, som ägnas ett separat kapitel i JLL Nordic Outlook, är ett segment med fortsatt mycket gynnsamma tillväxtförutsättningar. En kombination av förhållandevis låg operationell risk och goda finansieringsförutsättningar fortsätter att attrahera kapital. JLL har även noterat ett ökat internationellt intresse för segmentet men hittills har det endast manifesterats i ett fåtal förvärv på den svenska marknaden medan internationella aktörer har genomfört flera stora förvärv i Finland.

Det internationella intresset för bostadsfastigheter har också ökat påtagligt under året och JLLs bedömning är att vi kommer att få se fler affärer av internationella investerare. Nyproducerade fastigheter med hyresbostäder passar dessa investerare som attraheras av hög kvalitet och låga underhålls- och energikostnader. Det i kombination med svenska bostadsfastigheters relativt höga direktavkastning jämfört med vissa andra länder förklarar intresset hos internationella investerare, vilket förväntas leda till en fortsatt press nedåt på avkastningskraven. 

Liknande tendenser syns tydligt på börsen som kraftigt har värderat upp bolag inom lågrisksegmenten bostäder, logistik och samhällsfastigheter men samtidigt straffat bolag med stor exponering mot kontor, handel och hotell.

- Osäkerheten för ekonomin är fortsatt stor, men allt mer tyder på att vi får se en relativt V-formad återhämtning. Detta i kombination med låga räntor, en återigen väl fungerande obligationsmarknad och starka banker innebär att situationen ser betydligt ljusare ut än vad den gjorde för bara några månader sedan. Vi är särskilt positiva till segmenten samhällsfastigheter, logistik och nyproducerade hyresbostäder, säger Niclas Höglund, analyschef på JLL.

JLL Nordic Outlook Webbinar sänds den 23 september kl 10.00-11.30. För att delta klickar du på länken.

https://jllmeet.webex.com/jllmeet/onstage/g.php?MTID=e34fb9ced039a24fd7983c81af63ce3c9

För att ladda ned rapporten klickar du from 23 september klockan 12.00 på länken nedan

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/jll-nordic-outlook-autumn-2020

Om JLL Nordic Outlook

I JLL Nordic Outlook, som utges två gånger om året, analyseras den nordiska fastighetsmarknaden ur olika perspektiv. Bland annat analyseras kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg, Malmö och de övriga nordiska huvudstäderna, samt marknaderna för handels- och logistikfastigheter i Sverige och Finland. Det görs även en genomlysning av transaktionsmarknaden i Sverige och Finland och en särskild artikel analyserar tillväxtförutsättningarna för samhällsfastigheter. Rapporten kan kostnadsfritt laddas ned på www.jllsweden.se från och med onsdagen den 23 september kl 12.00.