News release

Stark efterfrågan och positiva utsikter för ett rekordstarkt 2021

Återhämtningen i ekonomin är stark vilket har haft en positiv påverkan på fastighetsmarknadens transaktionsvolymer i Norden och i Sverige i synnerhet. Vi fortsätter att notera nya rekordnivåer för värdetillväxten inom de sk lågrisk segmenten bostäder och logistik. Börsbolagens premiumvärderingar visar på förväntad tillväxt och ger stöd för ytterligare strukturaffärer. Såväl i Sverige som internationellt har investerarnas intresse för ESG ökat markant och JLL:s globala enkät visar att hyresgästerna har hållbarhet än högre på agendan än fastighetsägarna.

September 14, 2021

Den senast utgåvan av JLL Nordic Outlook visar bland annat att:

·         Bostadsfastigheter, logistik och samhällsfastigheter är fortsatt de starkaste segmenten.

·         Investerarintresset i dessa segment är drivet av såväl inhemskt som ett snabbt ökande utländskt kapital, vilket ger stöd för att vi kan få se ännu lägre avkastningskrav.

·         Hyrorna för kontor i bästa läge i Stockholm och Oslo har stabiliserats och vi ser en viss uppgång under 2021.

·         Hållbara investeringar som med fördel görs tillsammans med hyresgästerna anses minska risken och underbygga totalavkastningen för fastigheter framöver.

Rekordstarkt första halvår och ett rekordår i sikte

Ekonomin har återhämtat sig starkt trots att vi haft fortsatta COVID-19 restriktioner. Aktivitetsnivån har ökat även för kontorsmarknaden vilket gett stöd till en stabilisering av hyresnivåerna. Transaktionsvolymerna är rekordhöga och en betydande del utgörs av strukturaffärer. De noterade fastighetsbolagen handlas på rekordhöga premiumvärderingar vilket kan ses som en stark positiv sentimentsindikator för den direkta marknaden. Pågående strukturaffärer och aktuella diskussioner med investerare stödjer att 2021 blir ytterligare ett rekordår för fastighetstransaktioner. Det stora investerarintresset i kombination med låga räntor och god tillgång till kapital skapar förutsättningar för ännu något lägre avkastningskrav, i synnerhet för de mest attraktiva segmenten.

-       Transaktionsvolymerna i Norden förväntas i år överstiga 50 miljarder Euro. Det gör Norden till Europas tredje största marknad efter Storbritannien och Tyskland vilket gör Norden än mer intressant för internationella investerare säger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics.

Hållbarhetsinvesteringar minskar risk och kan öka totalavkastningen

I JLL Nordic Outlook ägnas ett separat kapitel åt ESG med tyngdpunkt på minskade koldioxidutsläpp. JLL:s studie visar att hyresgäster generellt har hållbarhet högre upp på agendan än fastighetsägare, vilket skapar tydliga incitament för investeringar och samarbete. Tillgången till grön finansiering med en attraktiv prissättning förbättrar förutsättningarna för avkastning och kostnaden för investeringar som inte är gröna bedöms på sikt öka. Detta bör ses som en riskfaktor för fastigheter som är svaga ur ett grönt perspektiv och snabba på gröna investeringar i befintligt bestånd, en nödvändighet om målen för minskade utsläpp skall uppnås och dämpa den globala uppvärmningen.

- Fastighetsmarknaden går på högvarv både i direktmarknaden och på börsen drivet av den ekonomiska återhämtningen och det attraktiva ränteläget. Hållbarhetsfrågorna ligger högt upp på agendan för både fastighetsägare och hyresgäster vilket skapar förutsättningar för gröna investeringar och gemensamma åtgärder för att både minska riskerna och maximera avkastningen på fastigheterna, säger Niclas Höglund, Analyschef på JLL.

JLL Nordic Outlook Webbinar sänds 15 september klockan 10.00-10.45. För att delta klickar du på länken.

https://www.jllsweden.se/en/events/jll-nordic-outlook-autumn-2021

För att ladda ned rapporten klickar du på länken nedan, tillgänglig 15 september från klockan 11.00.

https://www.jllsweden.se/en/trends-and-insights/research/jll-nordic-outlook-autumn-2021


About JLL

JLL (NYSE: JLL) is a leading professional services firm that specializes in real estate and investment management. JLL shapes the future of real estate for a better world by using the most advanced technology to create rewarding opportunities, amazing spaces and sustainable real estate solutions for our clients, our people and our communities. JLL is a Fortune 500 company with annual revenue of $16.6 billion, operations in over 80 countries and a global workforce of more than 91,000 as of December 31, 2020. JLL is the brand name, and a registered trademark, of Jones Lang LaSalle Incorporated. For further information, visit jll.com.