Research

JLL Nordic Outlook spring 2019

De nordiska fastighetsmarknaderna fortsätter att gynnas av högkonjunktur, om än något avmattad, och låga räntor. Hög efterfrågan pressar vakansgraderna nedåt och driver på fortsatt hyrestillväxt i flertalet segment och regioner. Kontorsmarknaden påverkas alltmer av utvecklingen av flexibla kontorslösningar, s.k. Coworking. Logistik och handel genomgår stora strukturella förändringar i skuggan av digitaliseringen och e-handelns utbredning.

Läs mer i rapporten JLL Nordic Outlook, som kan laddas ner här.

Fill out this form to download report

There was an error submitting the form. Please try again. 

 

PRIVACY NOTICE

Jones Lang LaSalle (JLL), together with its subsidiaries and affiliates, is a leading global provider of real estate and investment management services. We take our responsibility to protect the personal information provided to us seriously.

Generally the personal information we collect from you are for the purposes of dealing with your enquiry.

We endeavor to keep your personal information secure with appropriate level of security and keep for as long as we need it for legitimate business or legal reasons. We will then delete it safely and securely. For more information about how JLL processes your personal data, please view our privacy statement.