Research

Nordic City Report vår 2016

 När vi summerar det nordiska fastighetsåret 2015 kan man konstatera en fortsatt stark investeringsvilja i hela regionen, där den låga räntan och låg avkastning på andra tillgångsslag varit bidragande faktorer till rekordhög transaktionsvolym på flera marknader. Särskillt högt har investerarintresset för moderna kontorsfastigheter i prime-lägen varit, ett segment med begränsat utbud vilket lett till justeringar nedåt på direktavkastningskrav på många delmarknader.

Hyresmarknaden har varit mer spretig över regionen. Efterfrågan i de svenska städerna har varit stark vilket resulterat i hyrestillväxt och minskad vakans. Framförallt i Stockholm och Göteborg begränsas dessutom tillgången kraftigt av alltför låg nyproduktionstakt i centrala lägen.

Fill out this form to download report

There was an error submitting the form. Please try again. 

 

PRIVACY NOTICE

Jones Lang LaSalle (JLL), together with its subsidiaries and affiliates, is a leading global provider of real estate and investment management services. We take our responsibility to protect the personal information provided to us seriously.

Generally the personal information we collect from you are for the purposes of dealing with your enquiry.

We endeavor to keep your personal information secure with appropriate level of security and keep for as long as we need it for legitimate business or legal reasons. We will then delete it safely and securely. For more information about how JLL processes your personal data, please view our privacy statement.